Autoclaved Aerated Concrete

Aerated concrete is a lightweight, porous building material, consisting of sand, lime, water and a small addition of aluminum powder. For years, it is the most widely used material wall in Poland.

Prefabrication

Prefabrication of concrete are products made in the factory which are then, together with other elements, are part of a larger structure. It covers a wide range of assortments mass produced, from small to large blocks and prestressed elements in the ending.

News

Targi BUDMA - ulga podatkowa

W dniu 7 lutego 2017 r. podczas tegorocznych Targów BUDMA, Prezes Stowarzyszenia Producentów Betonów - Pan Ryszard Zając wraz z przedstawicielami izb gospodarczych i stowarzyszeń budowlanych podpisali i przekazali Panu Andrzejowi Adamczykowi, Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa rekomendację w zakresie wpływu wprowadzenia ulgi remontowo-budowlanej na koniunkturę w budownictwie.

 

 

Zeszyt 3 „Prefabrykacja – jakość, trwałość, różnorodność. Obiekty kubaturowe, mieszkalne i inne, w których głównym układem konstrukcyjnym są ściany”

W lutym 2017 roku wydany został Zeszyt 3 „Prefabrykacja – jakość, trwałość, różnorodność. Obiekty kubaturowe, mieszkalne i inne, w których głównym układem konstrukcyjnym są ściany”. W niniejszym opracowaniu przedstawione są obiekty, w których dominującym elementem konstrukcyjnym są ściany nośne. 

Seminar at the Technical University of Bialystok

On November 30, 2016. It held another seminar for students organized by our association. The seminar was held at the Faculty of Civil and Environmental Engineering University of Bialystok. Like previous seminars also aimed to popularize knowledge about the industry precast concrete and autoclaved cellular concrete in Poland and Europe.

Seminar Kielce University of Technology

On 24 October 20164 on. Held another seminar for students organized by our association. The seminar was held at the Faculty of Engineering and Architecture Kielce University of Technology. Like previous seminars also aimed to popularize knowledge about the industry precast concrete and autoclaved cellular concrete in Poland and Europe.

Notebook 3.2 "Thermochemical - moisture designing the walls of cellular concrete. The thermal bridges".

In October 2016 he was released the next booklet promoting cellular concrete, Fri. "Thermochemical - moisture designing the walls of cellular concrete. The thermal bridges".

Notebook. 4 " Prefabrication - quality, durability , diversity . Objects road infrastructure - bridge "

In September, we were released Volume 4 " Prefabrication - quality, durability , diversity . Objects road infrastructure - bridge ."

V Konferencja - SPB 2017 Prefabrykcja i beton komórkowy w nowoczesnym budownictwie