Autoclaved Aerated Concrete

Aerated concrete is a lightweight, porous building material, consisting of sand, lime, water and a small addition of aluminum powder. For years, it is the most widely used material wall in Poland.

Prefabrication

Prefabrication of concrete are products made in the factory which are then, together with other elements, are part of a larger structure. It covers a wide range of assortments mass produced, from small to large blocks and prestressed elements in the ending.

News

SPB - Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Stowarzyszenie Producentów Betonów włącza się w promocję zrównoważonego budownictwa.

W czerwcownym numerze Builder ukazała się artykuł autorstwa PP. Piotra Daukszy i Przemysława Borka pt. "Autoklawizowany beton komórkowy i prefabrykacja betonowa w zrównoważonym budownictwie" https://builderpolska.pl/2021/06/09/autoklawizowany-beton-komorkowy-i-prefabrykacja-betonowa-w-zrownowazonym-budownictwie/?fbclid=IwAR0H7M4L94BmI0RMb0zI_Hr-Ldb3AR2tEYSFHL2rOktJun2xnCwL_-mBFHY

Quiz 13 "Dwa oblicza jedna pryszłość betonu kommórkowego i prefabrykacji betonowej"

Przed Wami kolejny quiz z cyklu # EdukacjazBranżą DWA TWARZE, JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONU organizowany przez Stowarzyszenie Producentów Betonów i Buildera 

Pierwsze trzy osoby, które wyślą poprawne odpowiedzi na pytania na adres: b4f@buildercorp.pl, otrzymają gadżety reklamowe członków SPB.

refabrykacja Betonowa
1⃣ Jakie korzyści daje zastosowanie prefabrykacji betonowej w budownictwie?
Beton komórkowy
2⃣ Wymień przynajmniej 3 elementy z autoklawizowanego betonu komórkowego najczęściej stosowane w budownictwie.

Rozstrzygnięcie Quizu 11 "Dwa oblicza jedna pryszłość betonu kommórkowego i prefabrykacji betonowej"

Dziękujemy za liczne zgłoszenia w dziewiątym quizie w ramach cyklu EdukacjazBranżą pod hasłem DWA OBLICZA, JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONOWEJ.

Poniżej prezentujemy prawidłowe odpowiedzi.

 

Quiz "Dwa oblicza jedna przyszłość betonu komórkowego i prefabrykacji betonowej"

Stowarzyszenie Producentów Betonów wraz z Builderem ogłasza kolejny quiz z cyklu # EdukacjazBranżą DWA TWARZE, JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONU.

Pierwsze trzy osoby, które wyślą poprawne odpowiedzi na pytania na adres: b4f@buildercorp.pl, otrzymają gadżety reklamowe członków SPB.

Dzień Młodego Inżyniera na ZUT w Szczecinie

On April 22, 2021, in cooperation with Builder, the Young Engineer Day will be held at the Faculty of Civil and Environmental Engineering of the West Pomeranian University of Technology in Szczecin.

As part of the program, representatives of SPB will present issues related to autoclaved aerated concrete and concrete prefabrication. President Krzysztof Janczura will present Concrete prefabrication in residential construction, while Mr. Tomasz Rybarczyk will discuss Autoclaved cellular concrete as a versatile material for building walls.

 

 

 

Two faces, one future of aerated concrete and concrete prefabrication - a seminar at the Faculty of Engineering of the Warsaw University of Technology

As part of the cooperation between the Concrete Producers Association and the "Builder" monthly, on April 12, 2021 at the Faculty of Civil Engineering of the Warsaw University of Technology, another industry lecture devoted to ABK and concrete prefabrication will be held. Mr. Robert Janiak - representative of H + H Polska presented issues regarding autoclaved aerated concrete, while Mr. Maciej Putowski from Pekabex presented concrete prefabrication.

 

About 60 people participated in the meeting.