Autoclaved Aerated Concrete

Aerated concrete is a lightweight, porous building material, consisting of sand, lime, water and a small addition of aluminum powder. For years, it is the most widely used material wall in Poland.

Prefabrication

Prefabrication of concrete are products made in the factory which are then, together with other elements, are part of a larger structure. It covers a wide range of assortments mass produced, from small to large blocks and prestressed elements in the ending.

News

Otwatrcie Fabryki Rector w Mszczonowie

W dniu 17 września br. firma Rector przekazała do eksploatacji nowoczesną fabryką prefabrykacji betonowej specjalizująca się w elementach stropowych zlokalizowaną w strefie ekonomicznej w Mszczonowie koło Warszawy.

 

SPB Partnerem IV edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego Builder for the Young Engineers oraz VIII edycji programu Builder for the Young Architects.

W ramach współpracy z Builderem Stowarzyszenie Producentów Betonów aktywnie  zaangażowało się w IV edycję programu B4YE i VIII edycję B4YA.

Dzięki wspólnym inicjatywom przyczyniliśmy się do poszerzenia wiedzy i umiejętności studentów z zakresu architektury i budownictwa.

 

Rozstrzygnięcie Quizu 14 "Dwa oblicza jedna pryszłość betonu kommórkowego i prefabrykacji betonowej"

Dziękujemy za liczne zgłoszenia w dziewiątym quizie w ramach cyklu EdukacjazBranżą pod hasłem DWA OBLICZA, JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONOWEJ.

Poniżej prezentujemy prawidłowe odpowiedzi.

Quiz 14 "The two faces of the one shower of komme concrete and precast concrete"

We invite you to the next quiz in the # EdukacjazBranżą TWO FACES, ONE FUTURE OF CELLULAR CONCRETE AND PREFABRICATION OF CONCRETE organized by the Concrete Producers and Builder Association

The first three people who send correct answers to the questions to the following address: b4f@buildercorp.pl, will receive advertising gadgets of SPB members.

Concrete prefabrication

 

 

 

Result of Quiz 13 "Two faces, one shower of kommórka concrete and precast concrete"

Thank you for numerous applications in the ninth quiz of the Educationz Industry series under the slogan TWO FACES, ONE FUTURE OF CELLULAR CONCRETE AND PREFABRICATED CONCRETE.

We present the correct answers below.

Concrete prefabrication

 

 

 

SPB - Actions for sustainable development

The Concrete Producers Association is involved in the promotion of sustainable construction.

An article by PP was published in the June issue of Builder. Piotr Dauksza and Przemysław Borek Fri. "Autoclaved aerated concrete and concrete prefabrication in sustainable construction"

https://builderpolska.pl/2021/06/09/autoklawizowany-beton-komorkowy-i-prefabrykacja-betonowa-w-zrownowazonym-budownictwie/?fbclid=IwAR0H7M4L94BmI0RMb0zI_Hr-Ldb3AR2tEYSFHL2rOktJun2xnCwL_-mBFHY