Contact

 

Office

Józef M. Kostrzewski - Office Director
Anna Głębocka - Director`s Assistant

 

2 Mączeńskiego str., 02-829 Warsaw

phone/fax +48 22 643 78 41
phone +48 22 643 64 79

biuro@s-p-b.pl
www.s-p-b.pl

Business houres
8:00 - 16:00

NIP 526 10 19 372
REGON 010855188

ACCOUNT: BPH S.A. II O/Warszawa
53124059631111000047998474