News

SPB Partnerem IV edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego Builder for the Young Engineers oraz VIII edycji programu Builder for the Young Architects.

W ramach współpracy z Builderem Stowarzyszenie Producentów Betonów aktywnie  zaangażowało się w IV edycję programu B4YE i VIII edycję B4YA.

Dzięki wspólnym inicjatywom przyczyniliśmy się do poszerzenia wiedzy i umiejętności studentów z zakresu architektury i budownictwa.

 

Rozstrzygnięcie Quizu 14 "Dwa oblicza jedna pryszłość betonu kommórkowego i prefabrykacji betonowej"

Dziękujemy za liczne zgłoszenia w dziewiątym quizie w ramach cyklu EdukacjazBranżą pod hasłem DWA OBLICZA, JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONOWEJ.

Poniżej prezentujemy prawidłowe odpowiedzi.

Quiz 14 "The two faces of the one shower of komme concrete and precast concrete"

We invite you to the next quiz in the # EdukacjazBranżą TWO FACES, ONE FUTURE OF CELLULAR CONCRETE AND PREFABRICATION OF CONCRETE organized by the Concrete Producers and Builder Association

The first three people who send correct answers to the questions to the following address: b4f@buildercorp.pl, will receive advertising gadgets of SPB members.

Concrete prefabrication

 

 

 

Result of Quiz 13 "Two faces, one shower of kommórka concrete and precast concrete"

Thank you for numerous applications in the ninth quiz of the Educationz Industry series under the slogan TWO FACES, ONE FUTURE OF CELLULAR CONCRETE AND PREFABRICATED CONCRETE.

We present the correct answers below.

Concrete prefabrication

 

 

 

SPB - Actions for sustainable development

The Concrete Producers Association is involved in the promotion of sustainable construction.

An article by PP was published in the June issue of Builder. Piotr Dauksza and Przemysław Borek Fri. "Autoclaved aerated concrete and concrete prefabrication in sustainable construction"

https://builderpolska.pl/2021/06/09/autoklawizowany-beton-komorkowy-i-prefabrykacja-betonowa-w-zrownowazonym-budownictwie/?fbclid=IwAR0H7M4L94BmI0RMb0zI_Hr-Ldb3AR2tEYSFHL2rOktJun2xnCwL_-mBFHY

Quiz 13 "The two faces of the one shower of komme concrete and precast concrete"

Here is another quiz from the # EdukacjazBranżą TWO FACES, ONE FUTURE OF CELLULAR CONCRETE AND PREFABRICATION OF CONCRETE organized by the Concrete Producers and Builder Association

The first three people who send correct answers to the questions to the following address: b4f@buildercorp.pl, will receive advertising gadgets of SPB members.

Concrete refabrication

1 What are the benefits of using concrete prefabrication in construction?

Aerated concrete

2 Replace at least 3 autoclaved aerated concrete components most commonly used in construction.

Result of Quiz 11 "Two faces of one shower of kommórka concrete and prefabricated concrete"

Thank you for numerous applications in the ninth quiz of the Educationz Industry series under the slogan TWO FACES, ONE FUTURE OF CELLULAR CONCRETE AND PREFABRICATED CONCRETE.

Below we present the correct answers.

Concrete prefabrication

 

 

Quiz 11 "Two faces, one future of aerated concrete and concrete prefabrication"

The Concrete Producers Association together with Builder announces another quiz in the # EdukacjazBranżą TWO FACES, ONE FUTURE OF CELLULAR CONCRETE AND PREFABRICATION OF CONCRETE.

The first three people who send correct answers to the questions to the following address: b4f@buildercorp.pl, will receive advertising gadgets of SPB members.