News

Notebook 2 , Part 2, Fri. " Fabrication - quality durability , diversity - structural work carried out with the bar elements "

In 2015 December. It was released the second part of the Notebook 2 , Fri. " Prefabrication - Quality durability , diversity - structural work carried out with the bar elements " . 

Notebook 2 , Part 1 : " Fabrication - quality durability , diversity - structural work carried out with the bar elements " .

In October of 2015. It was released the first part of System 2, Fri. "Fabrication - quality durability, diversity - structural work carried out with the bar elements".

Notebook " Almost everything about cellular concrete "

In September 2015 it was released the first notebook Fri. "Almost everything about cellular concrete". It opens the series 3 consecutive notebooks designed for designers, architects, contractors and students of technical universities.

Modern prefabricated concrete - Issue 1 .

In October 2014 it was released the first issue Fri. " Prefabrication - quality, durability , diversity " - starting the publishing cycle of six notebooks.
The aim of this project is to present a comprehensive possibilities of modern precast concrete .

Zapewnienie zrównoważonego rozwoju

Po 5. Międzynarodowej Konferencji ABK w Bydgoszczy w 2011 roku w języku angielskim i polskim wydana została książka pt."Zapewnienie zrównoważonego rozwoju" zawierająca wszystkie referaty konferencyjne i jest ona dostępna w bibliotekach wyższych uczelni technicznych.

Mądry Polak przed budową

We actively participate in the educational cycle "Mądry Polak przed budową" carried out under the auspices of the Ministry of Infrastructure, which has recently been published brochure for the construction of houses with walls of uniform. It was published in an edition of 115 thousand copies . 

Książeczka o Prefabrykacji Betonowej – Sto korzyści Stosowania Prefabrykacji

"Książeczka o Prefabrykacji Betonowej – Sto korzyści Stosowania Prefabrykacji" - was translated from English (A Little Book of Concrete – 100 Advantages of Using Concrete) in 2009.  This handbook clearly presents knowledge and popularizes the idea of concrete.

Poradnik dla projektujących i budujących z betonu komórkowego

Since 2005, the Association has been publishing the newspaper "Poradnik dla projektujących i budujących z betonu komórkowego" The latest edition of the Handbook is 13 / kwiecień 2012.