Rozstrzygnięcie Quizu 11 "Dwa oblicza jedna pryszłość betonu kommórkowego i prefabrykacji betonowej"

Rozstrzygnięcie Quizu 11 'Dwa oblicza jedna pryszłość betonu kommórkowego i prefabrykacji betonowej'

Dziękujemy za liczne zgłoszenia w dziewiątym quizie w ramach cyklu EdukacjazBranżą pod hasłem DWA OBLICZA, JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONOWEJ.

Poniżej prezentujemy prawidłowe odpowiedzi.

Prefabrykacja Betonowa
1⃣ Podaj układ konstrukcyjny kładki nad Jeziorem Bystrzyckim w Zagórzu Śląskim. ODPOWIEDŹ ✅ konstrukcja wstęgowa
Beton komórkowy
2⃣ Czy elementy murowe z ABK w klasie dokładności wymiarowej TLMB mogą być łączone ze sobą w murze zaprawą do spoin cienkowarstwowych? Jeżeli TAK podaj poprawny zakres grubości takiej spoiny w [mm]. ODPOWIEDŹ
✅ Tak mogą być łączone. Grubość spoiny powinna mieścić się w zakresie 1,0-3,0 [mm ] – ( dopuszczalna odp. 0,5-3,0 mm).
 
Zwycięzcom GRATULUJEMY.