Rozstrzygnięcie Quizu 14 "Dwa oblicza jedna pryszłość betonu kommórkowego i prefabrykacji betonowej"

Rozstrzygnięcie Quizu 14 'Dwa oblicza jedna pryszłość betonu kommórkowego i prefabrykacji betonowej'

Dziękujemy za liczne zgłoszenia w dziewiątym quizie w ramach cyklu EdukacjazBranżą pod hasłem DWA OBLICZA, JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONOWEJ.

Poniżej prezentujemy prawidłowe odpowiedzi.

PREFABRYKACJA BETONOWA
1. Który rodzaj cementu przy produkcji prefabrykowanych sprężonych belek mostowych należy zastosować aby po ok. 20 godzinach od zaformowania uzyskać gwarantowaną wytrzymałość betonu (ok.70-80% wytrzymałości końcowej), tak aby bezpiecznie sprężyć element (odciąć liny):

a) CEM I 52,5N SR3/NA ? czy b) CEM III/B 42,5L-LH/SR/NA?

ODPOWIEDŹa) CEM I 52,5N SR3/NA – gdyż zastosowanie tego cementu (zawartość klinkieru portlandzkiego 95%) pozwala w tak krótkim czasie na bezpieczne osiągnięcie wytrzymałości wczesnej po ok. 20 godzinach, natomiast użycie cementu CEM III/B 42,5L-LH/SR/NA nie gwarantuje uzyskanie tej wytrzymałości z uwagi na wysoką zwartość żużla wielkopiecowego (66-80%) w składzie cementu w stosunku do klinkieru (20-34%).

 

BETON KOMÓRKOWY
2. Dlaczego beton komórkowy jest materiałem o jednej z najniższych zawartości promieniowania naturalnego wśród materiałów budowlanych?
ODPOWIEDŹ: Dlatego, że do jego produkcji używa się surowców naturalnych o niskiej zawartości pierwiastków promieniotwórczych oraz sam proces produkcyjny nie zawiera etapów wpływających na podwyższanie zawartości promieniowania naturalnego.