SPB Partnerem IV edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego Builder for the Young Engineers oraz VIII edycji programu Builder for the Young Architects.

SPB Partnerem IV edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego Builder for the Young Engineers oraz VIII edycji programu Builder for the Young Architects.

W ramach współpracy z Builderem Stowarzyszenie Producentów Betonów aktywnie  zaangażowało się w IV edycję programu B4YE i VIII edycję B4YA.

Dzięki wspólnym inicjatywom przyczyniliśmy się do poszerzenia wiedzy i umiejętności studentów z zakresu architektury i budownictwa.

 

link facebook B4YE: https://www.facebook.com/4YoungEngineers/photos/a.361096324289387/1433765920355750/

link facebook B4YA: https://www.facebook.com/4YoungArchitects/photos/a.338840882991183/1762683683940222/

Gallery