Partners

 

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY www.mi.gov.pl
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA - WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ i CERAMIKI www.ceramika.agh.edu.pl
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY w Bydgoszczy www.utp.edu.pl
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ www.itb.pl
INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH - ODDZIAŁ BETONÓW CEBET W WARSZAWIE www.cebet.waw.pl
INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW www.ibdim.edu.pl
EUROPEJSKA FEDERACJA PREFABRYKACJI BETONOWEJ BIBM www.bibm.org
EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIANIE PRODUCENTÓW
AUTOKLAWIZOWANEGO BETONU KOMÓRKOWEGO EAACA
www.eaaca.org
FEDERACJA BUDOWLANI www.zzbudowlani.pl
POLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO – HANDLOWA BUDOWNICTWA www.piphb.com
POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA www.pzitb.org.pl
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH www.rzeczoznawcy-branz-bud.pl
STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW CEMENTU www.polskicement.pl
STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BRUKOWEJ KOSTKI DROGOWEJ www.kostka-brukowa.org.pl
STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONU TOWAROWEGO www.spbt.pl
STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW WAPNA www.wapno-info.pl
REDAKCJA "MATERIAŁY BUDOWLANE" www.materialybudowlane.info.pl
5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON AUTOCLAVED AERATED CONCRETE BYDGOSZCZ 2010 www.5icaac.utp.edu.pl
PORTAL - BETON KOMÓRKOWY www.betonkomorkowy.com.pl