Autoklawizowalny Beton Komórkowy

Beton komórkowy to lekki, porowaty materiał budowlany, składający się z piasku, wapna, wody oraz niewielkiego dodatku proszku aluminiowego. Od lat jest najpowszechniej stosowanym materiałem ściennym w Polsce.

Prefabrykacja

Prefabrykacja betonowa to produkty wykonywane fabrycznie które następnie, wraz z innymi elementami, stają się częścią większej struktury. Obejmuje ona szeroki zakres asortymentów produkowanych masowo, począwszy od małych bloczków a na wielkich elementach sprężonych skończywszy.

Wydarzenia

Zgromadzenie Sekcji ABK

W dniu 24 czerwca 2020 roku, za pośrednictwem platwormy internetowej Lifesize odbyło się Zgromadzenie Sekcji ABK.  Podczas spotkania m.in. Dyrektor Józef Kostrzewski szczegółowo przedstawił informację dotyczącą organizacji VII Konferencji "SPB 2021". Prezes Piotr Dauksza omówił warunki organizacji konkursu na najlepsze prace dyplomowe z zakresu ABK i architektury wspólnie z Builder. Następnie zaprezentowana została informacja dotycząca XVI Nadzwyczajnego Wlnego Zjazdu SPB i  wydania książki promującej prefabrykację betonową.

Zgromadzenie Sekcji Betonów

W dniu 23 czerwca 2020 roku, za pośrednictwem platwormy internetowej Lifesize odbyło się Zgromadzenie Sekcji Betonów.  Podczas spotkania m.in. Dyrektor Józef Kostrzewski szczegółowo przedstawił informację dotyczącą organizacji VII Konferencji "SPB 2021", omówione zostały warunki organizacji konkursu na najlepsze prace dyplomowe z zakresu prefabrykacji betonowej i architektury, oraz zaprezentowana została informacja dotycząca XVI Nadzwyczajnego Wlnego Zjazdu SPB i  wydania książki promującej prefabrykację betonową.

 

Wybór Profesora dr hab. inż. Jerzego Lisa na stanowisko Rektora Akademii Górniczo - Hutniczej

Z ogromną satysfakcją informujemy, że Pan Profesor dr hab. inż. Jerzy Lis w dniu 25.05.2020 wybrany został na stanowisko Rektora Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Jest to dla nas powód do dumy, jako że Pan Profesor od wielu lat współpracuje z naszą organizacją i w całym tym okresie mogliśmy liczyć na Jego wsparcie i życzliwość. List gratulacyjny wysłany w imieniu całej społeczności Stowarzyszenia - poniżej.

 

Rada SPB

W dniu 20 maja 2020 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady SPB w systemie online. Podczas obrad zatwierdzony został bilans Stowarzyszenia za 2019 rok, przedstawiona została informacja dotycząca realizacji uchwał Rady SPB, omówiono stan zaawansowania prac dotyczących XVI Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu SPB oraz VII Konferencji "SPB 2021". Na zakończenie wszyscy członkowie przedstawili informacje dotyczące sytuacji w przedsiębiorstwach w obliczu pandemii koronawirusa. W spotkaniu wzięło udział 14 osób.

Członkowie Stowarzyszenia pomagają potrzebującym

Producenci zrzeszeni w Stowarzyszeniu Producentów Betonów aktywnie włączyli się w pomoc lokalnym jednostkom służby zdrowia oraz organizacjom społecznym w walce z epidemią koronawirusa.

Spotkanie robocze w czasach epidemii koronawirusa

W dniu 29 kwietnia br. w Biurze Stowarzyszenia odbyło się spotkanie robocze V-ce Prezesa Stowarzyszenia - Piotra Daukszy z Dyrektorem Biura - Józefem Kostrzewskim, którego przedmiotem było omówienie sytuacji w kraju, a zwłaszcza przemyśle betonów. Podczas spotkania zachowne zostały wszelkie środki ostrożności i wrunki bezpieczeństwa. Mamy nadzieję, że niezwykła sceneria tego spotkania w niedługim czasie ulegnie zmianie i będziemy się mogli spotykać w normalnych warunkach. A taki obraz pozostawiamy dla zachowania w pamięci.