Autoklawizowalny Beton Komórkowy

Beton komórkowy to lekki, porowaty materiał budowlany, składający się z piasku, wapna, wody oraz niewielkiego dodatku proszku aluminiowego. Od lat jest najpowszechniej stosowanym materiałem ściennym w Polsce.

Prefabrykacja

Prefabrykacja betonowa to produkty wykonywane fabrycznie które następnie, wraz z innymi elementami, stają się częścią większej struktury. Obejmuje ona szeroki zakres asortymentów produkowanych masowo, począwszy od małych bloczków a na wielkich elementach sprężonych skończywszy.

Wydarzenia

SPB Partnerem IV edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego Builder for the Young Engineers oraz VIII edycji programu Builder for the Young Architects.

W ramach współpracy z Builderem Stowarzyszenie Producentów Betonów aktywnie  zaangażowało się w IV edycję programu B4YE i VIII edycję B4YA.

Dzięki wspólnym inicjatywom przyczyniliśmy się do poszerzenia wiedzy i umiejętności studentów z zakresu architektury i budownictwa.

 

Rozstrzygnięcie Quizu 14 "Dwa oblicza jedna pryszłość betonu kommórkowego i prefabrykacji betonowej"

Dziękujemy za liczne zgłoszenia w dziewiątym quizie w ramach cyklu EdukacjazBranżą pod hasłem DWA OBLICZA, JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONOWEJ.

Poniżej prezentujemy prawidłowe odpowiedzi.

Quiz 14 "Dwa oblicza jedna pryszłość betonu kommórkowego i prefabrykacji betonowej"

Zapraszamy do kolejnego quizu z cyklu # EdukacjazBranżą DWA TWARZE, JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONU organizowanego przez Stowarzyszenie Producentów Betonów i Buildera 

Pierwsze trzy osoby, które wyślą poprawne odpowiedzi na pytania na adres: b4f@buildercorp.pl, otrzymają gadżety reklamowe członków SPB.

Prefabrykacja Betonowa

 

 

Rozstrzygnięcie Quizu 13 "Dwa oblicza jedna pryszłość betonu kommórkowego i prefabrykacji betonowej"

Dziękujemy za liczne zgłoszenia w dziewiątym quizie w ramach cyklu EdukacjazBranżą pod hasłem DWA OBLICZA, JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONOWEJ.

Poniżej prezentujemy prawidłowe odpowiedzi.

 

 

SPB - Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Stowarzyszenie Producentów Betonów włącza się w promocję zrównoważonego budownictwa.

W czerwcownym numerze Builder ukazała się artykuł autorstwa PP. Piotra Daukszy i Przemysława Borka pt. "Autoklawizowany beton komórkowy i prefabrykacja betonowa w zrównoważonym budownictwie" https://builderpolska.pl/2021/06/09/autoklawizowany-beton-komorkowy-i-prefabrykacja-betonowa-w-zrownowazonym-budownictwie/?fbclid=IwAR0H7M4L94BmI0RMb0zI_Hr-Ldb3AR2tEYSFHL2rOktJun2xnCwL_-mBFHY

Quiz 13 "Dwa oblicza jedna pryszłość betonu kommórkowego i prefabrykacji betonowej"

Przed Wami kolejny quiz z cyklu # EdukacjazBranżą DWA TWARZE, JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONU organizowany przez Stowarzyszenie Producentów Betonów i Buildera 

Pierwsze trzy osoby, które wyślą poprawne odpowiedzi na pytania na adres: b4f@buildercorp.pl, otrzymają gadżety reklamowe członków SPB.

refabrykacja Betonowa
1⃣ Jakie korzyści daje zastosowanie prefabrykacji betonowej w budownictwie?
Beton komórkowy
2⃣ Wymień przynajmniej 3 elementy z autoklawizowanego betonu komórkowego najczęściej stosowane w budownictwie.