Autoklawizowalny Beton Komórkowy

Beton komórkowy to lekki, porowaty materiał budowlany, składający się z piasku, wapna, wody oraz niewielkiego dodatku proszku aluminiowego. Od lat jest najpowszechniej stosowanym materiałem ściennym w Polsce.

Prefabrykacja

Prefabrykacja betonowa to produkty wykonywane fabrycznie które następnie, wraz z innymi elementami, stają się częścią większej struktury. Obejmuje ona szeroki zakres asortymentów produkowanych masowo, począwszy od małych bloczków a na wielkich elementach sprężonych skończywszy.

Wydarzenia

VII Konferencja "SPB 2021" pt. Prefabrykacja betonowa i beton komórkowy w nowoczesnym budownictwie"

Obradująca w dniu 6 sierpnia 2020 roku Rada Stowarzyszenia Producentów Betonów podjęła uchwałę o  ustaleniu nowej daty organizacji Konferencji "SPB 2021", która odbędzie się w dniach 13 -14 września 2021 w Hotelu Narvil.

Robert Turski nowym Przewodniczącym Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (EAACA)

Szanowni Państwo,

Z satysfakcją mam zaszczyt poinformować, że Komitet Wykonawczy Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (EAACA) wybrał Pana Roberta Turskiego - Prezesa Xella Polska - na nowego Przewodniczącego tej organizacji. Jest to wyrazem Jego osobistych zasług, ale także przede wszystkim docenieniem roli i znaczenia polskiego przemysłu ABK, który od szeregu już lat jest największym producentem tego wyrobu w Europie.

Zgromadzenie Sekcji ABK

W dniu 24 czerwca 2020 roku, za pośrednictwem platwormy internetowej Lifesize odbyło się Zgromadzenie Sekcji ABK.  Podczas spotkania m.in. Dyrektor Józef Kostrzewski szczegółowo przedstawił informację dotyczącą organizacji VII Konferencji "SPB 2021". Prezes Piotr Dauksza omówił warunki organizacji konkursu na najlepsze prace dyplomowe z zakresu ABK i architektury wspólnie z Builder. Następnie zaprezentowana została informacja dotycząca XVI Nadzwyczajnego Wlnego Zjazdu SPB i  wydania książki promującej prefabrykację betonową.

Zgromadzenie Sekcji Betonów

W dniu 23 czerwca 2020 roku, za pośrednictwem platwormy internetowej Lifesize odbyło się Zgromadzenie Sekcji Betonów.  Podczas spotkania m.in. Dyrektor Józef Kostrzewski szczegółowo przedstawił informację dotyczącą organizacji VII Konferencji "SPB 2021", omówione zostały warunki organizacji konkursu na najlepsze prace dyplomowe z zakresu prefabrykacji betonowej i architektury, oraz zaprezentowana została informacja dotycząca XVI Nadzwyczajnego Wlnego Zjazdu SPB i  wydania książki promującej prefabrykację betonową.

 

Wybór Profesora dr hab. inż. Jerzego Lisa na stanowisko Rektora Akademii Górniczo - Hutniczej

Z ogromną satysfakcją informujemy, że Pan Profesor dr hab. inż. Jerzy Lis w dniu 25.05.2020 wybrany został na stanowisko Rektora Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Jest to dla nas powód do dumy, jako że Pan Profesor od wielu lat współpracuje z naszą organizacją i w całym tym okresie mogliśmy liczyć na Jego wsparcie i życzliwość. List gratulacyjny wysłany w imieniu całej społeczności Stowarzyszenia - poniżej.

 

Rada SPB

W dniu 20 maja 2020 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady SPB w systemie online. Podczas obrad zatwierdzony został bilans Stowarzyszenia za 2019 rok, przedstawiona została informacja dotycząca realizacji uchwał Rady SPB, omówiono stan zaawansowania prac dotyczących XVI Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu SPB oraz VII Konferencji "SPB 2021". Na zakończenie wszyscy członkowie przedstawili informacje dotyczące sytuacji w przedsiębiorstwach w obliczu pandemii koronawirusa. W spotkaniu wzięło udział 14 osób.