Autoklawizowalny Beton Komórkowy

Beton komórkowy to lekki, porowaty materiał budowlany, składający się z piasku, wapna, wody oraz niewielkiego dodatku proszku aluminiowego. Od lat jest najpowszechniej stosowanym materiałem ściennym w Polsce.

Prefabrykacja

Prefabrykacja betonowa to produkty wykonywane fabrycznie które następnie, wraz z innymi elementami, stają się częścią większej struktury. Obejmuje ona szeroki zakres asortymentów produkowanych masowo, począwszy od małych bloczków a na wielkich elementach sprężonych skończywszy.

Wydarzenia

Nadane Godności Doktora Honoris Causa Prezesowi Markowi Małeckiemu

W środę 6 listopada na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy odbyła się uroczystość nadania godności Doktora Honoris Causa Panu Markowi Małeckiemu - Prezesowi firmy Solbet.

Na uroczystym posiedzeniu Senatu UTP Prezes Małecki odebrał tytuł z rąk Rektora uczelni - Prof. Tomasza Topolińskiego, który podkreślał dorobek zawodowy wyróżnionego i wielką innowacyjność firmy, którą kieruje.

VI Konferencja "SPB 2019"

VI Konferencja Stowarzyszenia Producentów Betonów pt. „Beton komórkowy i prefabrykacja betonowa w nowoczesnym budownictwie” obradowała w dniach 8 – 9 października br. w hotelu Narvil w Serocku.

W konferencji uczestniczyło 359 osób. Frekwencja ta ponownie przerosła nasze oczekiwania zaproszenie skierowane głównie do środowiska architektów, projektantów, konstruktorów i wykonawców zostało niezwykle pozytywnie przyjęte podobnie jak dwa lata temu przekroczyliśmy zakładaną liczbę uczestników. Wygłoszonych zostało 12 referatów zamówionych u wybitnych specjalistów z kraju i zagranicy. Dotyczyły one problematyki architektury, projektowania, wykonawstwa oraz badań odnoszących się do branż prefabrykacji betonowej i autoklawizowanego betonu komórkowego. W ocenie uczestników konferencji przeważała zdecydowanie opinia, że dobór referatów został trafnie dopasowany. Spowodowało to, że uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali prezentacji przedstawionych przez autorów podczas konferencji.

Monografia z okazji Jubileuszu 25-lecia SPB

Z okazji Jubileuszu 25-lecia Stowarzyszenia Producentów Betonów wydana została monografia SPB

Spotkanie inżynierów budownictwa

22 listopada w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbędzie się VI edycja ogólnopolskiej konferencji KONSTRUKCJE BUDOWLANE 2019. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęły: Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Izba Projektowania Budowlanego, Politechnika Warszawska oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich. Partnerem konferencji są: DAFA Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad, Stowarzyszenie Projektantów Konstrukcji Budowlanych, Stowarzyszenie Producentów Betonów.

Posiedzenie Komitetu Wykonawczego EAACA

W dniach 18 - 19 czerwca 2019 roku Polska była gospodarzem spotkania Komitetu Wykonawczego EAACA. W Hotelu Polonia Palace grupa 15 osób spotkała się na uroczystej kolacji, a następnego dnia uczestniczyła w obradach. 

Zgromadzenie Sekcji Betonów

W dniach 13 - 14 czerwca 2019 roku w Toruniu odbyło się Zgromadzenie Sekcji Betonów. Pierwszego dnia uczestnicy zwiedzili wybrane pomieszczenia Centrum Kulturalno - Kongresowego Jordanki oraz wysłuchali szczegółowych informacji dotyczących budowy obiektu.