Autoklawizowalny Beton Komórkowy

Beton komórkowy to lekki, porowaty materiał budowlany, składający się z piasku, wapna, wody oraz niewielkiego dodatku proszku aluminiowego. Od lat jest najpowszechniej stosowanym materiałem ściennym w Polsce.

Prefabrykacja

Prefabrykacja betonowa to produkty wykonywane fabrycznie które następnie, wraz z innymi elementami, stają się częścią większej struktury. Obejmuje ona szeroki zakres asortymentów produkowanych masowo, począwszy od małych bloczków a na wielkich elementach sprężonych skończywszy.

Wydarzenia

Zgromadzenie Sekcji ABK 16 - 17.06.2016 Trutnov

W dniach 16 – 17 czerwca br. w Trutnovie odbyło się Zgromadzenie Sekcji Betonów Komórkowych Stowarzyszenia Producentów Betonów. Gospodarzem spotkania był Miro Peteja Prezes Porfix Słowacja.

Zgromadzenie Sekcji Betonów 16-17.05.2016 Świeradów Zdrój

W dniach 16 – 17 maja 2016 roku w Świeradowie Zdroju odbyło się Zgromadzenie Sekcji Betonów. Gospodarzem spotkania był Prezes Comfort S.A. Pan Grzegorz Bajek.

Seminarium na Politechnice Łódzkiej

W dniu 11 maja 2016 roku odbyło się 21 seminarium dla studentów zorganizowane przez Stowarzyszenie Producentów Betonów. Seminarium odbyło się na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Podobnie jak poprzednie seminaria, również to miało na celu popularyzację wiedzy o przemyśle prefabrykacji betonowej i betonu komórkowego w Polsce i Europie.

Seminarium na Politechnice Rzeszowskiej

26 kwietnia 2016 roku na Politechnice Rzeszowskiej odbyło się kolejne seminarium dla studentów. Celem tego spotkania była popularyzacja wiedzy o przemyśle prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce i Europie.

Projektowanie konstrukcyjne ścian z betonu komórkowego Zeszyt 2.1 i 2.2

W lutym 2016 roku wydany został Zeszyt pt. "Projektowanie konstrukcyjne z betonu komórkowego" Zeszyt jest materiałem merytorycznym oopracowanym z myślą o projektach, tak by korzystający z tego opracowania mieli pełną wiedzę niezbędną do projektowania konstrukcyjnego ścian z betonu komórkowego.

Zeszyt 2 część 2 „Prefabrykacja - jakość trwałość, różnorodność - konstrukcje szkieletowe realizowane z elementów prętowych".

W grudniu 2015r. wydana została druga cżęść Zeszytu 2, pt. Prefabrykacja - jakość trwałość, różnorodność - konstrukcje szkieletowe realizowane z elementów prętowych". 

V KONFERENCJA STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW BETONÓW
10 – 11.10.2017r.
Serock k/Warszawy Hotel „Narvil”
„Prefabrykaty betonowe i beton komórkowy w nowoczesnym budownictwie”

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w V Konferencji Stowarzyszenia Producentów Betonów, którą wznawiamy organizowany przez nas w latach 1999 - 2007 cykl„Konferencji Zegrzyńskich” poświęconych zagadnieniom prefabrykacji betonowej i autoklawizowanego betonu komórkowego. Cieszyły się one uznaniem oraz dużym zainteresowaniem środowiska związanego z budownictwem i przemysłem materiałów budowlanych.

Wychodząc naprzeciw kierowanym do nas postulatom zdecydowaliśmy aby tematem Konferencji było określenie miejsca i roli prefabrykacji betonowej i betonu komórkowego w nowoczesnym budownictwie. Obydwie branże odgrywają istotną rolę w budownictwie. Beton komórkowy od lat jest niekwestionowanym liderem będąc najpowszechniej stosowanym materiałem ściennym w Polsce. Natomiast prefabrykacja betonowa dzięki swoim niezaprzeczalnym walorom może wnieść istotny wkład w rozwój budownictwa, a zwłaszcza czynszowego budownictwa mieszkaniowego. Obydwie branże w ostatnich latach przeszły gruntowną modernizację, stając się nowoczesnymi wytwórniami produkującymi wysokiej jakości wyroby spełniające wymogi nowoczesnego budownictwa. Możliwościom i walorom przemysłu betonów chcemy poświęcić naszą konferencję. W trakcie Konferencji zaprezentowane zostaną referaty przygotowane przez krajowych i zagranicznych specjalistów ukazujące kierunki rozwoju budownictwa, możliwości konstruowania i stosowania prefabrykacji betonowej oraz betonu komórkowego w nowoczesnym budownictwie z uwzględnieniem rozwiązań architektonicznych.

Konferencja adresowana jest do szerokiego grona architektów, projektantów, konstruktorów, inwestorów, wykonawców, środowiska naukowego, producentów oraz innych uczestników procesu budowlanego.

Miejscem Konferencji jest hotel „Narvil” w Serocku k/Warszawy stanowiący połączenie eleganckiego hotelu, nowoczesnego centrum konferencyjnego i ekskluzywnego spa, zapewniający komfortowe warunki i atmosferę do nawiązania przyjaznych kontaktów uczestnikom spotkania.

Więcej szczegółów organizacyjnych zostanie podanych wkrótce. Mając nadzieję na spotkanie z Państwem, już dziś prosimy o zarezerwowanie terminu konferencji w Waszych terminarzach.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Józef M. Kostrzewski
Prezes Stowarzyszenia
Ryszard Zając