Autoklawizowalny Beton Komórkowy

Beton komórkowy to lekki, porowaty materiał budowlany, składający się z piasku, wapna, wody oraz niewielkiego dodatku proszku aluminiowego. Od lat jest najpowszechniej stosowanym materiałem ściennym w Polsce.

Prefabrykacja

Prefabrykacja betonowa to produkty wykonywane fabrycznie które następnie, wraz z innymi elementami, stają się częścią większej struktury. Obejmuje ona szeroki zakres asortymentów produkowanych masowo, począwszy od małych bloczków a na wielkich elementach sprężonych skończywszy.

Wydarzenia

Dwa oblicza jedna przyszłość betonu komórkowego i prefabrykacji betonowej

W ramach współpracy Stowarzyszenia Producentów Betonów oraz miesięcznika „Builder" 19 stycznia 2021 roku na Politechnice Białostockiej odbędzie się wykład poświęcony ABK i prefabrykacji betonowej.

Długofalowa współpraca ma na celu prowadzenie działań edukacyjnych promujących wśród młodych architektów i inżynierów budownictwa wykorzystanie nowoczesnej prefabrykacji betonowej oraz możliwości realizacji budownictwa z zastosowaniem betonu komórkowego .

Dni Budownictwa i Architektury – Forum Gospodarcze Budownictwa BUILD 4 FUTURE oraz Forum Designu i Architektury D&A.

Stowarzyszenie Producentów Betonów objęło patronat nad organizowanym już po raz trzeci Forum Gospodarczym Budownictwa „Build 4 Future”, które w swojej najbliższej odsłonie podejmie najbardziej aktualne dla sektora tematy – tym razem dyskusje odbędą się on-line.

Forum do tej pory towarzyszyło najważniejszym w naszym kraju targom branżowym, czyli Międzynarodowym Targom Budownictwa i Architektury BUDMA. Z uwagi na sytuację epidemiczną targi przełożono z lutego na listopad (23-26.11.2021 r.), jednak w związku z wieloma wyzwaniami jakie stoją przed branżą już u progu przyszłego roku, organizatorzy podjęli decyzję o realizacji „Build4Future” w formule on-line, w dniach 1-2 lutego 2021 r.

VII Konferencja "SPB 2022" pt. Prefabrykacja betonowa i beton komórkowy w nowoczesnym budownictwie"

Obradująca w dniu 11grudnia 2020 roku Rada Stowarzyszenia Producentów Betonów podjęła uchwałę o  ustaleniu nowej daty organizacji Konferencji "SPB 2022", która odbędzie się w dniach 11 -12 października 2022 w Hotelu Narvil.

Henryk Wójtowicz – Nowym Prezesem Stowarzyszenia Producentów Betonów

Podczas XVI Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Producentów Betonów nowym Prezesem został wybrany Henryk Wójtowicz – Prezes Zarządu Solbet Lubartów S.A.

Prezes Wójtowicz jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia, pełniącym funkcje V-ce Prezesa SPB przez jedną kadencję, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jedną kadencję oraz Członek Rady Stowarzyszenia w latach 2013 – 2020.

XVI Nadzwyczajny Walny Zajazd Stowarzyszenia Producentów Betonów, Wrocław, 24.09.2020

W związku ze złożoną przez Ryszarda Zająca rezygnacją z funkcji Prezesa SPB, w dniu 24 września 2020 w hotelu Double Tree by Hilton we Wrocławiu zorganizowany został XVI Nadzwyczajny Walny Zjazd Stowarzyszenia. 

Podczas spotkania Prezes Ryszard Zając przedstawił sprawozdanie za okres upływającej kadencji.

Seminarium „Wrocławski dzień prefabrykacji”

W dniu 24 września 2020 we Wrocławiu odbyło się seminarium dla projektantów, architektów, deweloperów i środowiska naukowego z województwa dolnośląskiego pt. „Wrocławski dzień prefabrykacji”.

Jest to inicjatywa następujących, lokalnych producentów prefabrykacji betonowej i betonu komórkowego, tj.: Betard, Goldbeck Comfort, Jordahl & Pfeifer, Xella Polska, ZPB Kaczmarek. Patronat nad tym wydarzeniem objęło Stowarzyszenie Producentów Betonów.

Seminarium rozpoczął Pan Zbigniew Maćków, który przedstawił „Refleksje architekta nt. prefabrykacji”.Ten wybitny architekt o uznanym dorobku przedstawił swoje przemyślenia nt. prefabrykacji poparte wieloma projektami zrealizowanymi także we Wrocławiu. Spotkały się one z wielkim zainteresowaniem uczestników seminarium.