Autoklawizowalny Beton Komórkowy

Beton komórkowy to lekki, porowaty materiał budowlany, składający się z piasku, wapna, wody oraz niewielkiego dodatku proszku aluminiowego. Od lat jest najpowszechniej stosowanym materiałem ściennym w Polsce.

Prefabrykacja

Prefabrykacja betonowa to produkty wykonywane fabrycznie które następnie, wraz z innymi elementami, stają się częścią większej struktury. Obejmuje ona szeroki zakres asortymentów produkowanych masowo, począwszy od małych bloczków a na wielkich elementach sprężonych skończywszy.

Wydarzenia

Wykład Branżowy SPB

W ramach współpracy Stowarzyszenia Producentów Betonów oraz miesięcznika „Builder", 20 października 2021 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim, odbędzie się kolejny wykład z cyklu "Dwa oblicza jedna przyszłość betonu komórkowego i prefabrykacji betonowej".

Stowarzyszenie Producetnów Betonów Partnerem XI Konferencji Dni Betonu Tradycja i Nowoczesność

W dniach 11 – 13 października 2021 roku w Wiśle odbędzie się XI Konferencja Dni Betonu „Tradycja i Nowoczesność”. Stowarzyszenie Producentów Betonów, podobnie jak w przypadku minionych Dni Betonu, zostało partnerem tej konferencji. Zachęcamy do udziału w konferencji i odwiedzenia stoisk wystawienniczych, w tym członków naszego Stowarzyszenia.

XVII Walny Zjazd Stowarzyszenia Producentów Betonów

Rada Stowarzyszenia Producentów Betonów powołana na XVII Walnym Zjeździe SPB w dniu 29.09.2021r. w Warszawie:

  1. Grzegorz Bajek – Prezes
  2. Przemysław Borek – V-ce Prezes
  3. Piotr Dauksza – V-ce Prezes

 

Grzegorz Bajek - Nowym Prezesem Stowarzyszenia Producentów Betonów

W dniu 29 września 2021 roku w Warszawie odbył się XVII Walny Zjazd Stowarzyszenia Producentów Betonów, który m.in. dokonał wyboru nowych władz Stowarzyszenia. Prezesem Stowarzyszenia został wybrany Pan Grzegorz Bajek, wieloletni członek SPB, aktywnie biorący udział w pracach jego organów. W ostatniej kadencji pełnił funkcję członka Rady.

Otwatrcie Fabryki Rector w Mszczonowie

W dniu 17 września br. firma Rector przekazała do eksploatacji nowoczesną fabryką prefabrykacji betonowej specjalizująca się w elementach stropowych zlokalizowaną w strefie ekonomicznej w Mszczonowie koło Warszawy.

 

SPB Partnerem IV edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego Builder for the Young Engineers oraz VIII edycji programu Builder for the Young Architects.

W ramach współpracy z Builderem Stowarzyszenie Producentów Betonów aktywnie  zaangażowało się w IV edycję programu B4YE i VIII edycję B4YA.

Dzięki wspólnym inicjatywom przyczyniliśmy się do poszerzenia wiedzy i umiejętności studentów z zakresu architektury i budownictwa.