Autoklawizowalny Beton Komórkowy

Beton komórkowy to lekki, porowaty materiał budowlany, składający się z piasku, wapna, wody oraz niewielkiego dodatku proszku aluminiowego. Od lat jest najpowszechniej stosowanym materiałem ściennym w Polsce.

Prefabrykacja

Prefabrykacja betonowa to produkty wykonywane fabrycznie które następnie, wraz z innymi elementami, stają się częścią większej struktury. Obejmuje ona szeroki zakres asortymentów produkowanych masowo, począwszy od małych bloczków a na wielkich elementach sprężonych skończywszy.

Wydarzenia

Zgromadzenie Sekcji Betonów

W dniu 20 lutego 2020 roku w hotelu Mercure Warszawie odbyło się Zgromadzenie Sekcji Betonów.  Podczas spotkania m.in. Dyrektor Józef Kostrzewski szczegółowo przedstawił sprawozdanie z dwuletniej działalności sekcji, omówione zostały propozycje kandydatów Sekcji do Rady SPB oraz zaprezentowana została informację dotyczącą wydania książki promującej prefabrykację betonową. 

Zgromadzenie Sekcji ABK

W dniu 28 stycznia 2020 roku w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Sekcji ABK, podczas którego m.in. Dyrektor Józef Kostrzewski szczegółowo przedstawił sprawozdanie z dwuletniej działalności sekcji, omówione zostały propozycje kandydatów Sekcji ABK do Rady SPB oraz zaprezentowana została informację dotyczącą wydania książki nt. ABK. 

Zgromadzenie Sekcji ABK

W dniu 26 listopada 2019 roku w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Sekcji ABK. 

Podczas spotkania omówiono m.in.: plan prac i budżet sekcji na 2020 rok, wstępne podsumowanie Konferencji "SPB 2019", Prezes Piotr Dauksza przedstawił prezentację dotyczącą perspektyw rozwoju rynku budowlanego w oparciu o statystyki.  W Zgromadzeniu uczestniczyło 15 osób. 

Zgromadzenie Sekcji Betonów

W dniu 19 listopada 2019 roku w Hotelu Puławska Residence odbyło się Zgromadzenie  Sekcji Betonów SPB.

Uczestnicy spotkania wysłuchali informacji o działalności SPB w okresie od ostatniego spotkania, przyjęli plan prac i budżet Sekcji na 2020 rok, oraz zapoznałli się z informacją dotyczącą wstępnego podsumowania VI Konferencji "SPB 2019". W spotkaniu uczestniczyło 18 osób.

 

Nadane Godności Doktora Honoris Causa Prezesowi Markowi Małeckiemu

W środę 6 listopada na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy odbyła się uroczystość nadania godności Doktora Honoris Causa Panu Markowi Małeckiemu - Prezesowi firmy Solbet.

Na uroczystym posiedzeniu Senatu UTP Prezes Małecki odebrał tytuł z rąk Rektora uczelni - Prof. Tomasza Topolińskiego, który podkreślał dorobek zawodowy wyróżnionego i wielką innowacyjność firmy, którą kieruje.

VI Konferencja "SPB 2019"

VI Konferencja Stowarzyszenia Producentów Betonów pt. „Beton komórkowy i prefabrykacja betonowa w nowoczesnym budownictwie” obradowała w dniach 8 – 9 października br. w hotelu Narvil w Serocku.

W konferencji uczestniczyło 359 osób. Frekwencja ta ponownie przerosła nasze oczekiwania zaproszenie skierowane głównie do środowiska architektów, projektantów, konstruktorów i wykonawców zostało niezwykle pozytywnie przyjęte podobnie jak dwa lata temu przekroczyliśmy zakładaną liczbę uczestników. Wygłoszonych zostało 12 referatów zamówionych u wybitnych specjalistów z kraju i zagranicy. Dotyczyły one problematyki architektury, projektowania, wykonawstwa oraz badań odnoszących się do branż prefabrykacji betonowej i autoklawizowanego betonu komórkowego. W ocenie uczestników konferencji przeważała zdecydowanie opinia, że dobór referatów został trafnie dopasowany. Spowodowało to, że uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali prezentacji przedstawionych przez autorów podczas konferencji.