Autoklawizowalny Beton Komórkowy

Beton komórkowy to lekki, porowaty materiał budowlany, składający się z piasku, wapna, wody oraz niewielkiego dodatku proszku aluminiowego. Od lat jest najpowszechniej stosowanym materiałem ściennym w Polsce.

Prefabrykacja

Prefabrykacja betonowa to produkty wykonywane fabrycznie które następnie, wraz z innymi elementami, stają się częścią większej struktury. Obejmuje ona szeroki zakres asortymentów produkowanych masowo, począwszy od małych bloczków a na wielkich elementach sprężonych skończywszy.

Wydarzenia

Zeszyt 3.2. "Cieplno - wilgotnościowe projektowanie ścian z betonu komórkowego. Mostki termiczne"

W październiku 2016 roku wydany został kolejny zeszyt promujący beton komórkowy, pt. "Cieplno - wilgotnościowe projektowanie ścian z betonu komórkowego. Mostki termiczne"

Zeszyt. 4 "Prefabrykacja - jakość, trwałość, różnorodność. Obiekty infrastruktury drogowo - mostowej"

We wrześniu  wydany został Zeszyt 4 "Prefabrykacja - jakość, trwałość, różnorodność. Obiekty infrastruktury drogowo - mostowej". 

Zeszyt 3.1 "Cieplno - wilgotnościowe projektowanie ścian z betonu komórkowego. Przegrody pełne"

We wrześniu 2016 roku wydany został Zeszyt 3.1 "Cieplno - wilgotnościowe projektowanie ścian z betonu komórkowego. Przegrody pełne". 

Zgromadzenie Sekcji ABK 16 - 17.06.2016 Trutnov

W dniach 16 – 17 czerwca br. w Trutnovie odbyło się Zgromadzenie Sekcji Betonów Komórkowych Stowarzyszenia Producentów Betonów. Gospodarzem spotkania był Miro Peteja Prezes Porfix Słowacja.

Zgromadzenie Sekcji Betonów 16-17.05.2016 Świeradów Zdrój

W dniach 16 – 17 maja 2016 roku w Świeradowie Zdroju odbyło się Zgromadzenie Sekcji Betonów. Gospodarzem spotkania był Prezes Comfort S.A. Pan Grzegorz Bajek.

Seminarium na Politechnice Łódzkiej

W dniu 11 maja 2016 roku odbyło się 21 seminarium dla studentów zorganizowane przez Stowarzyszenie Producentów Betonów. Seminarium odbyło się na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Podobnie jak poprzednie seminaria, również to miało na celu popularyzację wiedzy o przemyśle prefabrykacji betonowej i betonu komórkowego w Polsce i Europie.

V KONFERENCJA STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW BETONÓW
10 – 11.10.2017r.
Serock k/Warszawy Hotel „Narvil”
„Prefabrykacja i beton komórkowy w nowoczesnym budownictwie”

Konferencja „SPB 2017” jest kontynuacją dotychczasowych czterech „Konferencji Zegrzyńskich”, które odbyły się w latach 1999 - 2007. Konferencja adresowana jest do szerokiego grona architektów, projektantów, konstruktorów, inwestorów, wykonawców, środowiska naukowego, projektantów oraz innych.

Tematem Konferencji jest określenie miejsca i roli prefabrykacji betonowej i betonu komórkowego w nowoczesnym budownictwie, ze szczególnym podkreśleniem budownictwa mieszkaniowego. Podczas Konferencji przewidziane jest wygłoszenie 22 zamawianych referatów oraz dwa tematyczne panele dyskusyjne. Referaty zostaną wydrukowane w zeszycie konferencyjnym, a także w czasopismach „Materiały Budowlane” oraz „Cement, Wapno, Beton”. Organizatorzy zachęcają również innych autorów do nadsyłania referatów, które zostaną zamieszczone w materiałach konferencyjnych oraz ww. czasopismach.

Partnerami Konferencji są:

 

Akademia Górniczo – Hutnicza

                                                  

 

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

 

 

 

 

Instytut Techniki Budowlanej

 

 

 

 

Politechnika Krakowska

 

 

 

 

Politechnika Warszawska

 

 

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

 

Stowarzyszenie Architektów Polskich

 

 

 

Stowarzyszenie Producentów Cementu

 

 

Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy

 

Rada Programowa: 

Adam Zb. PawłowskiPrzewodniczący

Członkowie: Grzegorz Bajek, Przemysław Borek, Piotr Dauksza, Andrzej Garbacz, Krzysztof Janczura, Ireneusz Janik, Marcin Kruk, Wiesław Kurdowski, Marcin Landmann, Jerzy Lis, Marek Małecki, Jan Małolepszy, Jerzy Michalak, Adam Podhorecki, Andrzej Ptak, Mieczysław Soboń, Mariusz Ścisło, Jacek Śliwiński, Ryszard Trykosko, Adam Witek, Henryk Wójtowicz, Ryszard Zając, Genowefa Zapotoczna – Sytek,

 

Komitet Organizacyjny:   

Józef M. Kostrzewski - Przewodniczący

Członkowie: Grzegorz Adamczewski, Jacek Chojnowski, Anna Głębocka, Robert Janiak, Katarzyna Łaskawiec, Jan Makuszewski, Grzegorz Marzec, Tomasz Rybarczyk

 

Ważne daty:

10 styczeń 2017 - nadsyłanie abstraktów

10 maj 2017       - nadsyłanie referatów

10 lipiec 2017     - zgłoszenie udziału

10 lipiec 2017     - rezerwacja powierzchni wystawienniczej

 

Koszty uczestnictwa:       

Architekci, projektanci, konstruktorzy, inwestorzy, wykonawcy, środowisko naukowe, projektanci zapraszani są przez lokalnych producentów i uczestniczą na koszt Stowarzyszenia Producentów Betonów

 

Powierzchnia wystawiennicza: 5000 zł

Kolportaż gadżetów reklamowych - (jeden rodzaj) 1.500 zł

 

Sponsorzy:

Sponsor Strategiczny       Grupa Solbet

Pakiety sponsorskie:

Sponsor Wiodący       15.000 zł

Sponsor Zwykły            7.500 zł

 

Biuro Konferencji

Yml1cm9Acy1wLWIucGw=

tel. 22-643-64-79

kom. 781-904-008