Cele

 

Podejmowanie działań na rzecz integracji i rozwoju przemysłu betonów

 

Organizowanie działalności szkoleniowej,informacyjnej oraz reklamowej 

 

Organizowanie udziału członków Stowarzyszenia w wystawach i targach międzynarodowych w kraju i za granicą

 

Podejmowanie i finansowanie wspólnych przedsięwzięć modernizacyjnych węzłów i zakładów o podobnych rozwiązaniach technicznych

 

Występowanie i reprezentowanie członków w organizacjach krajowych i zagranicznych o podobnym profilu działania