Opracowania

W dziale tym prezentowane są opracowania autorstwa podmiotów krajowych i zagranicznych dotyczące problematyki budownictwa i przemysłu materiałów, a zwłaszcza prefabrykacji betonowej i autoklawizowanego betonu komórkowego.

Concrete Perspectives
BIBM Newsletter
July-August 2012

Counter-arguments PRECAST CONCRETE vs TIMBER AND STEEL
BIBM Communication Commission
March 2010

Sustainable building with prefabricated concrete
letter

BIBM Contributing to Sustainable Europe Key elements on the role of precast concrete
Weber Shandwick Worldwide

A competitive analysis of the timber and steel frame building industry in Europe
Compiled by Ann-Sophie Klusell
November 2008, Sweden