Konferencje

Podstawowym działaniem Stowarzyszenia jest organizowanie Konferencji Szkoleniowych dotyczących problematyki prefabrykacji i betonu komórkowego.

Już w dwa lata po powołaniu Stowarzyszenia w 1996 roku została zorganizowana w Puławach  I Konferencja Stowarzyszenia. Kolejne dwie Konferencje były organizowane w Zegrzu k/Warszawy.

Ostatnia miała miejsce w 2007 roku w Zegrzu i obradowała pod hasłem "Rola prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego w budownictwie mieszkaniowym". Konferencja zgromadziła prawie 200 uczestników a wykłady prowadzili wybitni specjaliści z tych dziedzin z Polski i zagranicy. W konferencji po raz pierwszy uczestniczyli studenci Politechniki Warszawskiej i Białostockiej.

W dniach 14–17 września 2011 roku na terenie Uniwersytetu Technologiczno–Przyrodniczego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Producentów Betonów wspólnie z Europejskim Stowarzyszeniem Producentów Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (EAACA), Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Centrum Badań Betonów CEBET oraz Uniwersytetem Technologiczno–Przyrodniczym w Bydgoszczy, zorganizowało

 

5. Międzynarodową Konferencję pt.: „Zapewnienie zrównoważonego rozwoju”.

Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Stowarzyszenia Producentów Betonów dla podkreślenia 60-cio lecia uruchomienia autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) w Polsce i wpisuje się w cykl międzynarodowych konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Autoklawizowanego Betonu Komórkowego EAACA. Poprzednie konferencje odbyły się w Goteborg 1960r., Lozanna 1983r., Zurych 1992 r., Londyn 2005r.
Przedział czasowy, jaki je dzielił, świadczy o tym, że powód, dla którego były organizowane, mógł być inny, ale cel zawsze jest ten sam. Chodzi o wymianę najnowszych osiągnięć teoretycznych i doświadczeń praktycznych z dziedziny autoklawizowanego betonu komórkowego pomiędzy ośrodkami naukowymi i badawczymi z całego świata. Od pierwszej konferencji, zorganizowanej przez RILLEM, gdyż nie istniało jeszcze wówczas Europejskie Stowarzyszenie Producentów Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (EAACA powołano w 1988 r.), minęło przeszło 50 lat. Był to czas bardzo dynamicznego rozwoju tego produktu, a okresy między konferencjami na tyle długie, że zgromadzony przez różne ośrodki na świecie ogromny ładunek wiedzy ABK przyświeca zawsze jakiś cel szczególny, ważny w momencie jej organizacji, dlatego też nie są to imprezy cykliczne. Hasło ostatniej konferencji, która odbyła się 6 lat temu na Uniwersytecie Kingston w Londynie to np. Innovation and Development, natomiast tematem przewodnim konferencji w Bydgoszczy było Securing a Sustainable Future i wokół zagadnień z tym związanych przebiegały obrady. Zrównoważone budownictwo jest obecnie tematem bardzo aktualnym w całej europejskiej gospodarce i od kilku lat zajmujemy się nim aktywnie również w branży betonu komórkowego. Powodów, aby konferencja odbyła się w Polsce i właśnie w Bydgoszczy, było wiele. W ubiegłym roku obchodziliśmy jubileusz 60-lecia produkcji betonu komórkowego w naszym kraju, a jednym z dwóch pierwszych zakładów, w których ją uruchomiono 1951 r., był zakład w Aleksandrowie Kujawskim niedaleko Bydgoszczy, należący obecnie do Grupy SOLBET – sponsora Konferencji.

Konferencja zgromadziła prawie 300 osób, w tym 237 uczestników z 32 krajów z 5 kontynentów oraz 45 osób towarzyszących.

Podczas obrad Konferencji zaprezentowano 75 referatów autorów z 13 krajów. Zostały one pogrupowane w pięć bloków tematycznych: postęp w dziedzinie surowców i produkcji; właściwości wyrobów z ABK i ich zastosowanie; najnowsze osiągnięcia w technologiach budowy; zrównoważony rozwój w produkcji i zastosowaniu ABK oraz trwałość konstrukcji; normy i inne przepisy. Każdy uczestnik mógł więc wybrać najbardziej interesujące go referaty.

Po 5. Międzynarodowej Konferencji ABK w Bydgoszczy w 2011 roku wydana została książka pt."Zapewnienie zrównoważonego rozwoju" zawierająca wszystkie referaty konferencyjne i jest ona dostępna w bibliotekach wyższych uczelni technicznych.

Konferencji towarzyszyła również wystawa, w której brało udział 10 krajowych i europejskich wystawców. Wielkie wrażenie na uczestnikach konferencji zrobiła wizyta w zakładzie Solbet, a także program socjalny z niezapomnianym spektaklem w Operze Nowa w Bydgoszczy. Konferencja spotkała się z bardzo wysoką oceną uczestników.

 

W 2017 roku, po 10 latach przerwy, Stowarzyszenie powróciło do organizacji  „Konferencji Zegrzyńskich”, które odbyły się w latach 1999 - 2007. Konferencje, które obecnie odbywają się w cyklu 2-letnim adresowane są do szerokiego grona architektów, projektantów, konstruktorów, inwestorów, wykonawców, środowiska naukowego oraz innych uczestników procesu budowlanego. Tematem Konferencji jest określenie miejsca i roli prefabrykacji betonowej i betonu komórkowego w nowoczesnym budownictwie. Konferencje organizowane są w latach nieparzystych w hotelu Narvil w Serocku k/Warszawy.

Konferencji towarzyszyły również wystawy nagrodzonych dyplomowych prac studentów wyższych uczelni w kraju. Sąd konkursowy składający się z przedstawicieli nauki i przemysłu dokonał oceny tych prac i najlepi studenci podczas konferencji zostali wyróżnieni pieniężnymi nagrodami ufundowanymi przez SPB. 

Zarówno Konferencja "SPB 2017" jak i "SPB 2019" zostały pozytywnie ocenione pod względem organizacyjnym jak również merytorycznym. Oecnie jesteśmy w trakcie przygotowań do VII Konferencji "SPB 2021", która odbędzie się w dniach 13 - 14 wrześniaa 2021 r. w hotelu Narvil w Serocku.

Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowań do VII Konferencji "SPB 2022", która odbędzie się w dniach 11 - 12 października 2022 roku w hotelu Narvil w Serocku k/Warszawy. Szczegóły dotyczące konferencji: www.konferencja.s-p-b.pl