Dokumentacja Techniczna

Stowarzyszenie Producentów Betonów przedkłada ofertę sprzedaży dokumentacji projektowej prefabrykatów betonowych dostosowanej do wymogów nowej normy PN-B-03264:1999, która obowiązuje od 1 września 2002 r. i zaktualizowanej wg norm: PN-EN 1168:2005 i PN-EN 13369:2004 w 2008 roku. (Norma PN-B-03264:1999 miała wejść od 1 września 2001 r., jednak, na wniosek Stowarzyszenia, Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa przedłużył o rok termin jej wprowadzenia.)

Dodatkowo posiadamy katalogi prefabrykatów zaktualizowane w oparciu o EUROKODY i normy przedmiotowe PN-EN 134369:2001 Wspólne wymagania dla prefabrykatów, PN-EN 1168÷A1:2009 Prefabrykaty z betonu. Płyty kanałowe, PN-EN 14843:2009 Prefabrykaty z betonu. Schody, PN-EN 13224÷A1:2009 Prefabrykaty z betonu. Żebrowe elementy stropowe.
Zaktualizowane katalogi:

  • Płyty stropowe kanałowe SPB-EC-2011- katalogi 1.1 – 1.14
  • Elementy klatek schodowych SPB-EC-2011 – katalogi 3.1 – 3.2
  • Płyty dachowe SPB-EC-2011 -  katalogi 4 i 6

Dokumentacja została sfinansowana przez producentów-członków Stowarzyszenia, a wykonana przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe UNIDOM w Katowicach, które przedłożyło najlepszą ofertę w ogłoszonym przez Stowarzyszenie przetargu.

Właścicielem dokumentacji i jej jedynym dysponentem jest Stowarzyszenie Producentów Betonów.

Opracowanie dokumentacji zostało poprzedzone inwentaryzacją wśród producentów i dotyczy ponad 2,5 tys. prefabrykatów betonowych. Dokumentacja obejmuje 13 grup asortymentowych podzielonych na 46 katalogów stanowiących odrębne zeszyty umożliwiające zainteresowanym dokonywanie zakupu wybranych asortymentów. Wydana zostanie zarówno w wersji graficznej i elektronicznej.

Dokumentacja uwzględnia ekonomikę i racjonalizm przyjętych rozwiązań oraz zmiany dostosowujące polskie normy do wymogów obowiązujących w Unii Europejskiej.

Wysoką jakość opracowania gwarantuje firma UNIDOM, specjalizująca się w projektowaniu prefabrykatów betonowych, jak również fakt, że dokumentacja została poddana ocenie przez wybitne autorytety z dziedziny budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych. Konsultantem dokumentacji a także jej opracowania jest prof. dr hab. inż. Bohdan Lewicki z Instytutu Techniki Budowlanej.

Jesteśmy przekonani, że dokumentacja znajdzie Państwa zainteresowanie, dlatego też zamieściliśmy cennik wraz z opisem i rysunkami na poszczególne katalogi dokumentacji.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku wcześniejszego zgłoszenia chęci zakupu dokumentacji istnieje możliwość uzyskania pewnych preferencji, jak np. dotyczących możliwości ratalnej zapłaty za dokumentację.

Dyrektor Biura
Józef M. Kostrzewski

 

OFERTA SPRZEDAŻY
dokumentacji technicznej prefabrykatów betonowych zaprojektowanych zgodnie z wymogami
NOWEJ NORMY PN-B-03264:1999 (wraz z bieżącymi zmianami) obowiązującej od 1 września 2002 r.

CENNIK - wersja PDF (27 kB) Cennik Okladka
RYSUNKI - wersja PDF (571 kB)

 

KOMUNIKAT

W związku z ofertą, opracowaną przez ANEW PLUS Projektowe Biuro Konstrukcyjne inż. Jacek Kowalewski z Poznania dotyczącą sprzedaży dokumentacji na prefabrykaty betonowe (zgodnie z nową normą PN-B-03264:1999), która zawiera cechy plagiatu, Stowarzyszenie Producentów Betonów wystąpiło z pismem do w/w firmy w obronie praw własności i dobrego imienia naszej organizacji.