Wydawnicza

Działalność wydawnicza w Stowarzyszeniu skoncentrowana jest na wydawaniu publikacji, materiałów reklamowych
promujących prefabrykacje i beton komórkowy.

Monografia pokonferencyjna

Monografia pokonferencyjna

W grudniu 2019 roku wydana została monografia pokonferencyjna, w której oprócz referatów zamieszczone zostały opinie uczestników oraz serwis zdjęciowy z przebiegu VI Konferencji "SPB 2019"

Monografia z okazji Jubileuszu 25-lecia SPB

Monografia z okazji Jubileuszu 25-lecia SPB

Z okazji 25-lecia Stowarzyszenia Producentów Betonów wydana została Monografia SPB

Zeszyt 4 pt. 'Zeszyt Techniczny SPB. Wykonawstwo z ABK'.

Zeszyt 4 pt. "Zeszyt Techniczny SPB. Wykonawstwo z ABK".

W październiku 2017 roku wydany został kolejny zeszyt promujący beton komórkowy, pt. "Zeszyt Techniczny SPB. Wykonawstwo z ABK". Celem tego zeszytu przedstawienie zalet i możliwości budowania z autoklawizowanego betonu komórkowego..

Zeszyt  5 „Prefabrykacja – jakość, trwałość, różnorodność. Beton w architekturze”.

Zeszyt 5 „Prefabrykacja – jakość, trwałość, różnorodność. Beton w architekturze”.

W październiku 2017 roku wydany został Zeszyt  5 „Prefabrykacja – jakość, trwałość, różnorodność. Beton w architekturze”. W opracowaniu przedstawione zostały obiekty, w których szerokie zastosowanie ma beton architektoniczny. Zeszyt adresowany jest głównie do projektantów, architektów, inżynierów i wykonawców jako źródło wiedzy i warsztat pracy o stosowaniu nowoczesnej prefabrykacji betonowej w różnych rodzajach budownictwa. Może również stanowić uzupełnienie wiedzy studentów i uczniów  średnich szkół zawodowych kształcących w zakresie budownictwa.

Zeszyt 3 „Prefabrykacja – jakość, trwałość, różnorodność. Obiekty kubaturowe, mieszkalne i inne, w których głównym układem konstrukcyjnym są ściany”

Zeszyt 3 „Prefabrykacja – jakość, trwałość, różnorodność. Obiekty kubaturowe, mieszkalne i inne, w których głównym układem konstrukcyjnym są ściany”

W lutym 2017 roku wydany został Zeszyt 3 „Prefabrykacja – jakość, trwałość, różnorodność. Obiekty kubaturowe, mieszkalne i inne, w których głównym układem konstrukcyjnym są ściany”. W niniejszym opracowaniu przedstawione są obiekty kubaturowe, w których dominującym elementem konstrukcyjnym są ściany nośne. Zeszyt adresowany jest głównie do projektantów, architektów, inżynierów i wykonawców jako źródło wiedzy i warsztat pracy o stosowaniu nowoczesnej prefabrykacji betonowej w różnych rodzajach budownictwa. Może również stanowić uzupełnienie wiedzy studentów i uczniów  średnich szkół zawodowych kształcących w zakresie budownictwa.

 

Zeszyt 3.2 'Cieplno - wilgotnościowe projektowanie ścian z betonu komórkowego. Mostki termiczne'.

Zeszyt 3.2 "Cieplno - wilgotnościowe projektowanie ścian z betonu komórkowego. Mostki termiczne".

W październiku 2016 roku wydany został kolejny zeszyt promujący beton komórkowy, pt. "Cieplno - wilgotnościowe projektowanie ścian z betonu komórkowego. Mostki termiczne". Celem tego zeszytu jest pomoc w samodzielnym rozwiązywaniu zagadnień projektowania połączeń elementów przegród wykorzystujących beton komórkowy, jako podstawowy materiał do budowy ścian zewnętrznych.

Zeszyt 3.1 'Cieplno - wilgotnościowe projektowanie ścian z betonu komórkowego. Przegrody pełne'

Zeszyt 3.1 "Cieplno - wilgotnościowe projektowanie ścian z betonu komórkowego. Przegrody pełne"

We wrześniu 2016 roku wydany został Zeszyt 3.1 "Cieplno - wilgotnościowe projektowanie ścian z betonu komórkowego. Przegrody pełne". Informacje przekazane w tym zeszycie zawierają nieodzowną wiedzę która powinna być wykorzystana w procesie projektowania obiektów budowlanych. 

Zeszyt 4 'Prefabrykacja - jakość, trwałość, różnorodność. Obiekty infrastruktury drogowo - mostowej'

Zeszyt 4 "Prefabrykacja - jakość, trwałość, różnorodność. Obiekty infrastruktury drogowo - mostowej"

We wrześniu  wydany został Zeszyt 4 "Prefabrykacja - jakość, trwałość, różnorodność. Obiekty infrastruktury drogowo - mostowej". Zeszyt adresowany jest przede wszystkim do projektantów, architektów, inżynierów, inwestorów, wykonawców, jako źródło wiedzy i warsztat pracy o stosowaniu nowoczesnej prefabrykacji betonowej w różnych rodzajach budownictwa. Może również stanowić podręcznik dla studentów i uczniów średnich szkół zawodowych kształcących w dziedzinie budownictwa.

Projektowanie konstrukcyjne ścian z betonu komórkowego Zeszyt 2 część 1

Projektowanie konstrukcyjne ścian z betonu komórkowego Zeszyt 2 część 1

Zeszyt jest materiałem merytorycznym oopracowanym z myślą o projektach, tak by korzystający z tego opracowania mieli pełną wiedzę niezbędną do projektowania konstrukcyjnego ścian z betonu komórkowego.Ze względu na objętość zeszyt został podzielony na części (2.1 i 2.2) stanowiące integralną całość.

Projektowanie konstrukcyjne ścian z betonu komórkowego Zeszyt 2 Część 2

Projektowanie konstrukcyjne ścian z betonu komórkowego Zeszyt 2 Część 2

Zeszyt jest materiałem merytorycznym oopracowanym z myślą o projektach, tak by korzystający z tego opracowania mieli pełną wiedzę niezbędną do projektowania konstrukcyjnego ścian z betonu komórkowego.Ze względu na objętość zeszyt został podzielony na części (2.1 i 2.2) stanowiące integralną całość.

Zeszytu 2 część 2, pt. „Prefabrykacja - jakość trwałość, różnorodność - konstrukcje szkieletowe realizowane z elementów prętowych'.

Zeszytu 2 część 2, pt. „Prefabrykacja - jakość trwałość, różnorodność - konstrukcje szkieletowe realizowane z elementów prętowych".

W grudniu 2015r. wydana została druga cżęść Zeszytu 2, pt. Prefabrykacja - jakość trwałość, różnorodność - konstrukcje szkieletowe realizowane z elementów prętowych". 

Zeszyt adresowany jest przede wszystkim do projektantów, architektów, inżynierów, inwestorów, wykonawców, jako źródło wiedzy i warsztat pracy o stosowaniu nowoczesnej prefabrykacji betonowej w różnych rodzajach budownictwa. Może również stanowić podręcznik dla studentów i uczniów średnich szkół zawodowych kształcących w dziedzinie budownictwa.

 

Zeszyt 2 część 1: „Prefabrykacja - jakość trwałość, różnorodność - konstrukcje szkieletowe realizowane z elementów prętowych'.

Zeszyt 2 część 1: „Prefabrykacja - jakość trwałość, różnorodność - konstrukcje szkieletowe realizowane z elementów prętowych".

W październiku 2015r. wydana została pierwsza cżęść Zeszytu 2, pt. Prefabrykacja - jakość trwałość, różnorodność - konstrukcje szkieletowe realizowane z elementów prętowych". 

Celem całego przedsięwzięcia jest kompleksowe przedstawienie możliwości nowoczesnej prefabrykacji betonowej oraz dostarczenie maksimum rzetelnej informacji uczestnikom procesu inwestycyjnego o tym bardzo ważnym, ale zbyt często niedocenianym rodzaju budownictwa.

 

Prawie wszystko o betonie komórkowym

Prawie wszystko o betonie komórkowym

We wrześniu 2015 roku wydany został pierwszy Zeszyt pt. "Prawie wszystko o betonie komórkowym". Otwiera on cykl 3 kolejnych zeszytów przeznaczonych dla projektantów, architektów, wykonawców i studentów wyższych uczelni technicznych. 

Prefabrykacja  - jakość trwałość,  różnorodność

Prefabrykacja - jakość trwałość, różnorodność

W październiku 2014r. wydany został pierwszy Zeszyt pt. Prefabrykacja - jakość trwałość, różnorodność który ma na celu promocję prefabrykacji betonowej.

MONOGRAFIA Stowarzyszenia Producentów Betonów

MONOGRAFIA Stowarzyszenia Producentów Betonów

Z okazji Jubileuszu 20-lecia Stowarzyszenia Producentów Betonów, obchodzonego 11. grudnia 2014 roku, została wydana MONOGRAFIA Stowarzyszenia Producentów Betonów"

Autoklawizowany beton Komórkowy. Technologia, właściwości, zastosowanie

Autoklawizowany beton Komórkowy. Technologia, właściwości, zastosowanie

Posiadamy w sprzedaży książkę autorstwa Genowefy Zapotocznej-Sytek i Svetozara Balkovica pt. Autoklawizowany beton Komórkowy. Technologia, właściwości, zastosowanie”.

Budowanie z Betonu komórkowego

Budowanie z Betonu komórkowego

W 2001 roku został wydany katalog "Budowanie z Betonu komórkowego", który został aktualizowany w roku 2005 roku.

Książeczka o Prefabrykacji Betonowej – Sto korzyści Stosowania Prefabrykacji

Książeczka o Prefabrykacji Betonowej – Sto korzyści Stosowania Prefabrykacji

W 2009 roku została przetłumaczona z języka angielskiego "Książeczka o Prefabrykacji Betonowej – Sto korzyści Stosowania Prefabrykacji" - stanowi ona przystępną wiedzę i popularyzuje ideę prefabrykacji betonowej.

Mądry Polak przed budową

Mądry Polak przed budową

Aktywnie uczestniczymy w cyklu edukacyjnym Mądry Polak przed budową realizowanym pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury, gdzie ostatnio została wydana broszura dotycząca budowy domów ze ścian jednorodnych. Wydana w nakładzie 115 tys. egzemplarzy oraz 5 tys. plakatów została przekazana do wszystkich urzędów gminnych Polsce.

Poradnik dla projektujących i budujących z betonu komórkowego

Poradnik dla projektujących i budujących z betonu komórkowego

Od 2005 roku wydawana jest gazeta "Poradnik dla projektujących i budujących z betonu komórkowego". Najnowszy numer Poradnika to: 13 / kwiecień 2012

Poradnik projektanta stropów

Poradnik projektanta stropów

Posiadamy Poradnik projektanta stropów” wraz z programem doboru płyt stropowych.

Zapewnienie zrównoważonego rozwoju

Zapewnienie zrównoważonego rozwoju

Po 5. Międzynarodowej Konferencji ABK w Bydgoszczy w 2011 roku w języku angielskim i polskim wydana została książka pt."Zapewnienie zrównoważonego rozwoju" zawierająca wszystkie referaty konferencyjne i jest ona dostępna w bibliotekach wyższych uczelni technicznych.