Członkostwo

W celu przystąpienia do Stowarzyszenia Producentów Betonów prosimy o:

  • zapoznanie się ze statutem Stowarzyszenia Producentów Betonów (wersja PDF),
  • pobranie wzoru odpowiedniej Deklaracji Członkowskiej, wydrukowanie jej, wypełnienie i podpisanie,
  • przesłanie faksem na nr: 22 643 78 41.

Wzory deklaracji do pobrania (format PDF):

Sekcja Autoklawizowanego Betonu Komórkowego Członek Zwyczajny  
Członek Wspierający  
     
Sekcja Prefabrykacji Betonowej
Członek Zwyczajny  
Członek Wspierający  
     

Przedsiębiorstwa Współpracujące

Członek Współpracujący