Normalizacja

Działalność normalizacyjna w Stowarzyszeniu Producentów Betonów koncentruje się przede wszystkim na udziale naszych przedstawicieli w Komitetach Technicznych powoływanych przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz z podejmowaniem inicjatyw w zakresie opracowania aprobat technicznych na wyroby z betonu.  PKN logo

Stowarzyszenie ma swoich reprezentantów w następujących Komitetach Technicznych:

 • KT 195 PREFABRYKATY Z BETONU
  • JAN MAKUSZEWSKI
  • STANISŁAW SALACH
 • KT 193 ELEMENTY PREFABRYKOWANE Z BETONU KOMÓRKOWEGO I ELEMENTY NIEZBROJONE Z BETONU LEKKIEGO KRUSZYWOWEGO
  • JACEK CHOJNOWSKI
  • ANNA GOLEŃ
  • JAROSŁAW KWAŚNIAK
  • AGNIESZKA RÓŻYCKA
  • TOMASZ RYBARCZYK
  • ANNA SERAFIN
  • WINCENTYNA ZAMOJSKA
  • GENOWEFA ZAPOTOCZNA-SYTEK
 • KT 233 KONSTRUKCJE MUROWE
  • ROBERT BULKA
  • DARIUSZ ZAKRZEWSKI
 • KT 274 BETON
  • MAREK ZATYLNY
  • STEFAN WIECZOREK

Stowarzyszenie podejmuje działania na rzecz uzyskiwania aprobat grupowych w imieniu członków naszej organizacji. I tak w ostatnim czasie uzyskaliśmy aprobatę na płyty drogowe w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów. W końcowym stadium opracowania jest aprobata na płyty stropowe WPS w Instytucie Techniki Budowlanej. Rozpoczęliśmy również w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów procedurę uzyskania aprobaty na ekrany wygłuszające oraz elementy odwodnienia pasa drogowego.