Instytucje partnerskie

 

BUILDER www.builderpolska.pl
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA - WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ i CERAMIKI www.ceramika.agh.edu.pl
Politechnika Bydgoska www.utp.edu.pl
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ www.itb.pl
INSTYTUT ŁUKASIEWICZA - ZAKŁAD TECHNOLOGII BETONÓW CEBET W WARSZAWIE www.lukasiewicz.gov.pl
INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW www.ibdim.edu.pl
EUROPEJSKA FEDERACJA PREFABRYKACJI BETONOWEJ BIBM www.bibm.eu
EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIANIE PRODUCENTÓW
AUTOKLAWIZOWANEGO BETONU KOMÓRKOWEGO EAACA
www.eaaca.org
ZWIĄZEK ZAWODOWY BUDOWLANI BUDOWLANI www.zzbudowlani.pl
POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA www.pzitb.org.pl
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH www.sitpmb.pl
STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW CEMENTU www.polskicement.pl
STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONU TOWAROWEGO www.spbt.pl
STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW WAPNA www.wapno-info.pl
REDAKCJA "MATERIAŁY BUDOWLANE" www.sigma-not.pl
PORTAL - BETON KOMÓRKOWY www.betonkomorkowy.com.pl