Seminaria

Seminarium na Politechnice Warszawskiej

W dniu 22 kwietnia 2015 r. na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej odbyło się kolejne seminarium dla studentów pt. „Zrównoważone budownictwo prefabrykowane". Uroczystego otwarcia seminarium dokonał Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej prof. dr hab. inż. Henryk Zobel i Prezes Grupy H+H Polska Piotr Dauksza - absolwent PW.

Seminarium podzielone zostało na dwie części. W pierwszej wygłoszone zostały referaty programowe, w drugiej natomiast nastąpiła prezentacja firm.

Pierwszy blok otworzył Dyrektor Biura SPB, który przedstawił historię prefabrykacji betonowej i autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce oraz krótką informację na temat Stowarzyszenia. Następnie przedstawiciel firmy Ergon Poland – Pan Tomasz Boruch zaprezentował współczesne konstrukcje z elementów prefabrykowanych, Tomasz Rybarczyk z firmy Solbet omówił autoklawizowany beton komórkowy w świetle zrównoważonego rozwoju, a Michał Skrzypczyński z Chryso Polska przedstawił nowoczesne domieszki chemiczne w produkcji prefabrykatów betonowych.

Podczas przerwy studenci mieli możliwość zasięgnąć szczegółowych informacji na temat poruszanych zagadnień oraz otrzymać materiały promocyjne dostępne na stoiskach wystawienniczych w sąsiedztwie sali.

W drugiej części spotkania przedstawione zostały prezentacje firm. Przedstawiciele firm: H+H Polska – Robert Janiak, Pekabex Bet – Marcin Grabowski, Zakładu Elementów Konstrukcyjnych – Robert Pasek i Astra - Benedykt Karczewski omówili działalność swoich firm i produkowanych wyrobów.

W seminarium wzięło udział około 100 słuchaczy wśród których byli zarówno studenci jak i przedstawiciele kadry naukowej.

 

Seminarium na Uniwersytecie Technologiczno–Przyrodniczym w Bydgoszczy

W dniu 9 marca 2015 r. odbyło się kolejne seminarium dla studentów zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie. Seminarium odbyło się na Wydziale Budownictwa i Architektury Środowiska Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy. Podobnie jak poprzednie seminaria również i to miało na celu popularyzację wiedzy o przemyśle prefabrykacji betonowej i ABK wśród przyszłych inżynierów budownictwa. Wśród słuchaczy byli zarówno studenci I, III jak i V roku studiów.

W pierwszej części seminarium, po otwarciu i powitaniu uczestników przez prof. Adama Podhoreckiego – Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury Środowiska UTP i Huberta Małeckiego – Członka Rady SPB, Dyrektor Józef Kostrzewski przedstawił informację dotyczącą historii przemysłu prefabrykacji betonowej i ABK w Polsce, działalności SPB i współpracy z organizacjami europejskimi EAACA, BIBM. Następnie przedstawiciel firmy Pekabex - Grzegorz Dużyński zaprezentował „Współczesne konstrukcje z elementów prefabrykowanych”, a Tomasz Rybarczyk z firmy Solbet przedstawił „Autoklawizowany beton komórkowy w świetle zrównoważonego rozwoju”. Na zakończenie pierwszej części seminarium Arkadiusz Ruta z Chryso Polska przedstawił referat nt. „Nowoczesne domieszki chemiczne - pokonywanie barier w aspekcie produkcji prefabrykatów betonowych”.

Druga część spotkania poświęcona była prezentacji firm. W bloku tym działalność swoich firm i produkowanych wyrobów zaprezentowali: Lech Misiewicz z Grupy Solbet, Tomasz Sielski z Prefabet Osława Dąbrowa, Mariusz Bangrowski z Precon Polska, Piotr Święconek z Ergon Poland, Benedykt Karczewski z Astra oraz Robert Pasek z Zakładu Elementów Konstrukcyjnych.

Seminaria i towarzysząca im wystawa firm - członków SPB, na której prezentowane są banery, plansze i materiały reklamowe pozwalają spojrzeć na wiele zagadnień od strony praktyki, a także poznać najnowsze technologie produkcji, aktualną ofertę rynkową i interesujące realizacje. W seminarium na UTP uczestniczyło około 230 osób.

 

Seminarium na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

W dniu 22 października 2014 r. odbyło się 17 seminarium dla studentów zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie. Seminarium odbyło się na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Podobnie jak poprzednie seminaria również i to miało na celu popularyzację wiedzy o przemyśle prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce i Europie.

W pierwszej części seminarium, po otwarciu i powitaniu uczestników przez prof. Marię Kaszyńską – Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT i Józefa Kostrzewskiego – Dyrektora Biura SPB, Dyrektor Józef Kostrzewski przedstawił informację dotyczącą historii przemysłu prefabrykacji betonowej i ABK w Polsce, działalności SPB i współpracy z organizacjami europejskimi EAACA, BIBM. Następnie przedstawiciel firmy Pekabex - Grzegorz Dużyński zaprezentował „Współczesne konstrukcje z elementów prefabrykowanych”, a Tomasz Rybarczyk z firmy Solbet przedstawił „Autoklawizowany beton komórkowy w świetle zrównoważonego rozwoju”. Na zakończenie pierwszej części seminarium Paweł Stankiewicz z Chryso Polska przedstawił referat nt. „Nowoczesne domieszki chemiczne - pokonywanie barier w aspekcie produkcji prefabrykatów betonowych”.

W drugiej części seminarium, która poświęcona była prezentacji firm przedstawiciele: Prefabet Osława Dąbrowa, Precon Polska, Astra Benedykt Karczewski i Zakładu Elementów Konstrukcyjnych dokonali prezentacji swoich przedsiębiorstw. Na zakończenie wykładów studenci bardzo aktywnie uczestniczyli w dyskusji, w której zarówno prefabrykacja betonowa jak również beton komórkowy i domieszki chemiczne były tematem ciekawych pytań ze strony słuchaczy.

W sąsiedztwie auli przygotowana była wystawa, na której eksponowano bannery, plansze, itp. Na stoiskach wyłożone były publikacje, materiały reklamowe i ulotki poszczególnych przedsiębiorstw. W seminarium uczestniczyło około 120 osób.

 

 

Seminarium na Politechnice Rzeszowskiej

8 kwietnia 2014 roku na Politechnice Rzeszowskiej odbyło się 16. seminarium dla studentów mające na celu popularyzację wiedzy o przemyśle prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce i Europie.

Otwarcia i powitania uczestników szkolenia dokonali: dr hab. inż. Piotr Koszelnik, prof. PRz. - Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz Ryszard Zając – Prezes Stowarzyszenia Producentów Betonów.

W pierwszej części seminarium Dyrektor Józef Kostrzewski przedstawił informację dotyczącą historii przemysłu prefabrykacji betonowej i ABK w Polsce, działalności SPB i współpracy z organizacjami europejskimi EAACA, BIBM. Następnie Tomasz Rybarczyk z firmy Solbet zaprezentował „Autoklawizowany beton komórkowy w świetle zrównoważonego rozwoju”, a Adam Knaś z Jordahl & Pfeifer przedstawił „Współczesne konstrukcje z elementów prefabrykowanych - elastyczność i jakość".

Druga część spotkania poświęcona była prezentacji firm. W bloku tym działalność swoich firm i produkowanych wyrobów zaprezentowali: Paweł Rabijewski z Grupy Prefabet, Bogusław Krzanowski z Solbet Kolbuszowa, Anna Serafin z Solbet Stalowa Wola, Marcin Trzaska z Chryso Polska oraz Benedykt Karczewski z firmy Astra.

W sąsiedztwie auli przygotowana była wystawa, na której eksponowano wyroby, bannery, plansze, itp. Na stoiskach wyłożone były publikacje, materiały reklamowe i ulotki poszczególnych przedsiębiorstw.

 

 

Seminarium w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie

W dniu 13 marca 2014 r. na wydziale Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie odbyło się kolejne seminarium pt. „BETON I NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA".

Uroczystego otwarcia seminarium dokonali Rektor Ph. D. Monika Madej, oraz Dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów Betonów Józef Kostrzewski.

Seminarium podzielone zostało na dwie części. Pierwszą otworzył Dyrektor Biura SPB, który przedstawił Prefabrykację betonową i autoklawizowany beton komórkowy w Polsce. Następnie Krzysztof Janczura - Prezes Jordahl & Pfeifer zaprezentował Współczesne konstrukcje z elementów prefabrykowanych - elastyczność i jakość oraz przedstawił film z realizacji parkingu wielopoziomowego z Kielc. Przed przerwą Michał Skrzypczyński – Dyrektor Handlowy Chryso Polska przedstawił Nowoczesne domieszki chemiczne w aspekcie produkcji prefabrykatów betonowych.

W dalszej części Tomasz Rybarczyk, Product Manager Solbet omówił Autoklawizowany beton komórkowy w świetle zrównoważonego rozwoju. Natomiast Paweł Rabijewski - Zastępca Dyrektora Sprzedaży w Grupie Prefabet dokonał prezentacji swojej firmy.

W holu dostępne były stoiska firm biorących udział w seminarium, przy których można było zasięgnąć szczegółowych informacji na temat poruszanych zagadnień oraz otrzymać materiały promocyjne przedsiębiorstw. W seminarium uczestniczyło ok. 100 słuchaczy zarówno studentów jak i wykładowców WSEiZ.

 

Seminarium na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie

28 maja 2013 roku na UWM w Olsztynie odbyło się 14. seminarium dla studentów mające na celu popularyzację wiedzy o przemyśle prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce i Europie.

W pierwszej części, po otwarciu i powitaniu uczestników szkolenia przez prof. UWM – Dziekana Wydziału Nauk Technicznych UWM - dr hab. inż. Adama Lipińskiego i Jerzego Michalaka – Członek Rady SPB, Dyrektor Józef Kostrzewski przedstawił informację dotyczącą historii przemysłu prefabrykacji betonowej i ABK w Polsce, działalności SPB i współpracy z organizacjami europejskimi EAACA, BIBM. Następnie Rafał Thiede z Jordahl & Pfeifer przedstawił „Współczesne konstrukcje z elementów prefabrykowanych - elastyczność i jakość", natomiast Tomasz Rybarczyk z firmy Solbet zaprezentował „Autoklawizowany beton komórkowy w świetle zrównoważonego rozwoju”. Na zakończenie pierwszej części seminarium Jordan Adamczewski z Chryso Polska przedstawił „Nowoczesne domieszki chemiczne - pokonywanie barier w aspekcie produkcji prefabrykatów betonowych”.

Druga część seminarium poświęcona była prezentacji firm: Gralbet Gralewo, Prefbet Śniadowo, Grupy Prefabet i Astra Benedykt Karczewski. Na zakończenie słuchacze mieli możliwość zapoznania się z filmem dotyczącym realizacji parkingu wielopoziomowego w Kielcach.

W sąsiedztwie auli przygotowana była wystawa, na której eksponowano bannery, plansze, itp. Na stoiskach wyłożone były publikacje, materiały reklamowe i ulotki poszczególnych przedsiębiorstw. W seminarium uczestniczyło około 270 osób.

 

Seminarium w PWSTE w Jarosławiu

W dniu 14 maja 2013 r. w Auli Czerwonej Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno Ekonomicznej w Jarosławiu odbyło się 13. seminarium pt. „BETON I NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA".

Uroczystego otwarcia seminarium dokonali Prorektor ds. Dydaktycznych, prof. nadzw. dr hab. Czesław Lewicki, który pogratulował pomysłu inicjatywy przybliżania i łączenia teorii z praktyką poprzez bezpośrednie kontakty z przemysłem oraz Prezes Stowarzyszenia Producentów Betonów Mieczysław Soboń, który podkreślił pozycję Polski w produkcji betonu komórkowego.

Seminarium podzielone zostało na dwie części. W pierwszej wygłoszone zostały referaty programowe, w drugiej natomiast nastąpiła prezentacja firm.

Pierwszy blik otworzył Dyrektor Biura SPB, który przedstawił Prefabrykację betonową i autoklawizowany beton komórkowy w Polsce. Następnie Jędrzej Zdziechowski - Kierownik Działu Projektowego Consolis Polska zaprezentował Współczesne konstrukcje z elementów prefabrykowanych, natomiast Tomasz Rybarczyk, Product Manager Solbet omówił Autoklawizowany beton komórkowy w świetle zrównoważonego rozwoju. Marcin Trzaska, doradca techniczno-handlowy Chryso Polska, zamykając pierwszy blok omówił Nowoczesne domieszki chemiczne. Pokonywanie barier w aspekcie produkcji prefabrykatów betonowych.

W drugiej części spotkania słuchacze mieli możliwość zapoznania się z prezentacjami firm: Solbet Kolbuszowa, Solbet Stalowa Wola oraz Bruk-Bet.

Na zakończenie seminarium w formie multimedialnej przedstawiona została realizacja parkingu wielopoziomowego w Kielcach. W holu Biblioteki dostępne były stoiska firm biorących udział w seminarium, przy których można było zasięgnąć szczegółowych informacji na temat poruszanych zagadnień oraz otrzymać materiały promocyjne przedsiębiorstw.

 

SPB na Politechnice Poznańskiej

Dwunaste spotkanie z cyklu seminariów Stowarzyszenia odbyło się 23 kwietnia 2013r. na Politechnice Poznańskiej, a jego współorganizatorem był Instytut Konstrukcji Budowlanych.

W seminarium uczestniczyło około 300 osób, głównie studentów z kierunku Budownictwa, ale także nauczyciele akademiccy oraz przedstawiciele Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Seminarium otworzyli: prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak Dyrektor Instytutu Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej oraz Łukasz Małecki – członek Komitetu Technicznego EAACA.

W pierwszej części seminarium wygłoszono trzy referaty programowe:
1. Historię i osiągnięcia polskiego przemysłu prefabrykacji betonowej oraz ABK oraz rolę i wkład Stowarzyszenia w rozwój obu branż przedstawił Józef Kostrzewski, Dyrektor Biura SPB.
2. Współczesne konstrukcje z elementów prefabrykowanych zaprezentował Przemysław Borek, Prezes PeKaBex Bet.
3. Natomiast Tomasz Rybarczyk oraz Lech Misiewicz z Grupy Solbet omówili zrównoważony rozwój na przykładzie autoklawizowanego betonu komórkowego.

Drugą część obrad rozpoczęli Jordan Adamczewski oraz Jerzy Wrona z Chryso Polska, którzy omówili nowoczesne domieszki chemiczne Chryso. W tej części uczestnicy seminarium mieli również okazję zapoznać się z prezentacjami czterech firm – członków SPB: Precon Polska, Comfort, Consolis Polska oraz Kon-Bet Konin.

Tradycyjnie seminarium towarzyszyła wystawa, na której Stowarzyszenie Producentów Betonów oraz firmy – członkowie SPB eksponowali wyroby, katalogi, poradnik i ulotki. Zarówno materiały jak i wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy.

 

 

SPB na Politechnice Warszawskiej

W dniu 27 marca 2013 na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej odbyło się kolejne seminarium poświęcone tematyce prefabrykacji betonowej, zorganizowane przy udziale Zakładu Inżynierii Materiałów Budowlanych we współpracy z Kołem Naukowym Inżynierii Materiałów Budowlanych (KNIMB). W marcu 2012 roku na Wydziale Inżynierii Lądowej PW rozpoczęty został cyklu seminariów traktujących o współczesnej prefabrykacji. Seminaria te kontynuowane były przez cały rok na innych wyższych uczelniach technicznych w kraju.

Patronat nad seminarium „Zrównoważone budownictwo prefabrykowane” objęło Stowarzyszenie Producentów Betonów reprezentowane przez Pana Józefa Kostrzewskiego – Dyrektora Biura SPB, a obrady prowadził dr inż. Grzegorz Adamczewski – organizator ze strony Zakładu Inżynierii Materiałów Budowlanych. Uroczystego otwarcia Seminarium dokonał prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz – Dyrektor Instytutu Inżynierii Budowlanej PW, a rangę wydarzenia podkreślił swoją obecnością Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej – prof. dr hab. inż. Henryk Zobel. W seminarium uczestniczyli pracownicy Wydziału Inżynierii Lądowej, przedstawiciele Centrum Badań Betonów CEBET, producenci oraz najważniejsza na tym seminarium grupa odbiorców – studenci. Pomimo okresu świątecznego w seminarium uczestniczyło blisko 60-ciu studentów, którzy zdecydowali się pogłębić swoją wiedzę z zakresu prefabrykacji betonowej.

Podczas seminarium wygłoszonych zostało sześć referatów. Referat wprowadzający pt. „Prefabrykacja betonowa i autoklawizowany beton komórkowy w Polce” wygłosił Dyrektor Biura SPB Józef Kostrzewski, który omówił rys historyczny prefabrykacji betonowej i ABK w Polsce oraz rolę Stowarzyszenia Producentów Betonów. Następnie w referacie tematycznym Krzysztof Zabój – przedstawiciel firmy Rector przedstawił „Nowoczesne rozwiązania konstrukcji sprężonych stropów belkowo – pustakowych wg Systemów RECTOBETON i RECTOLIGHT”. Kolejna prezentacja pt. „Współczesne konstrukcje z elementów prefabrykowanych” przedstawiona została przez Jędrzeja Zdziechowskiego z firmy Consolis. W dalszej części prezentacji filmu firmy Fabet Kielce przedstawiającego montaż wielokondygnacyjnego parkingu dokonał Jan Makuszewski (SPB). Prezentację nt „Autoklawizowany beton komórkowy w świetle zrównoważonego rozwoju” wygłosił Tomasz Rybarczyk z firmy Solbet. Seminarium zostało zamknięte prezentacją firmy Chryso pt. „Nowoczesne domieszki chemiczne. Pokonywanie barier w aspekcie produkcji prefabrykatów betonowych”, którą przedstawił Kacper Dukaczewski. Prelegenci przedstawili najnowsze trendy w rozwiązaniach technologiczno-materiałowych we współczesnej prefabrykacji betonowej oraz w technologii autoklawizowanego betonu komórkowego, w kontekście zrównoważego rozwoju i wpisywania się przemysłu betonowego w kierunek przez niego wyznaczany.

Doświadczenia zebrane przez rok takiej współpracy nauki i przemysłu potwierdzają potrzebę, a nawet konieczność kontynuowania inicjatywy Stowarzyszenia.

   

 

SPB na Politechnice Łódzkiej

Kolejne z cyklu seminarium Stowarzyszenia, dotyczące prefabrykacji betonowej i autoklawizowanego betonu komórkowego odbyło się 15 marca 2013r. na Wydziale Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.

W pierwszej części seminarium Prodziekan dr hab. inż. Marek Lefik i V-ce Prezes Stowarzyszenia Henryk Wójtowicz otworzyli seminarium witając uczestników spotkania, a następnie przekazali prowadzenie Dyrektorowi Biura SPB - Józefowi Kostrzewskiemu, który przedstawił ogólne informacje dotyczące historii prefabrykacji i Stowarzyszenia Producentów Betonów. Następnie Pan Jędrzej Zdziechowski – przedstawiciel lokalnego producenta - firmy Consolis Polska zaprezentował współczesne konstrukcje z elementów prefabrykowanych, Pan Tomasz Rybarczyk z firmy Solbet przedstawił charakterystykę Autoklawizowanego Betonu Komórkowego, a Pan Kacper Dukaczewski z Chryso Polska omówił nowoczesne domieszki chemiczne w budownictwie.

W części poświęconej prezentacji firm zaprezentowały się: Astra - Benedykt Karczewski, Jordahl & Pfeifer i Pekabex. Na zakończenie Pan Jan Makuszewski – Doradca Techniczny SPB, przedstawił film z realizacji parkingu wielopoziomowego w Kielcach.

W sąsiedztwie auli przygotowana była wystawa, na której eksponowano bannery, plansze, itp. Na stoiskach wyłożone były publikacje, materiały reklamowe i ulotki poszczególnych przedsiębiorstw.

Mimo późnych godzin w spotkaniu uczestniczyło około 200 studentów i przedstawicieli Politechniki. Materiały konferencyjne cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, a całe seminarium spotkało się z pozytywną oceną uczestników.

 

SPB na Politechnice Wrocławskiej

Kolejne seminarium Stowarzyszenia, pt. Nowoczesna prefabrykacja betonowa i autoklawizowany beton komórkowy” odbyło się 28 lutego 2013r. na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej i połączone było z III Seminarium Inżynierskim Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

W pierwszej części seminarium Dyrektor Biura SPB - Józef Kostrzewski przedstawił ogólne informacje dotyczące historii prefabrykacji i Stowarzyszenia Producentów Betonów, Prezes Jordahl & Pfeifer – Krzysztof Janczura zaprezentował współczesne konstrukcje z elementów prefabrykowanych, Tomasz Rybarczyk - Product Manager Solbet przedstawił charakterystykę Autoklawizowanego Betonu Komórkowego, a Robert Walkowiak i Jerzy Wrona z Chryso Polska omówili nowoczesne domieszki chemiczne w budownictwie.

Po przerwie, w części dotyczącej prezentacji zaprezentowały się następujące firmy: Astra - Benedyk Karczewski, Betard – Piotr Szymanowski, Comfort - Grzegorz Bajek, Pekabex – Janusz Kumor, Consolis Polska – Jędrzej Zdziechowski i Precon Polska – Grzegorz Gizka.

Na parterze przygotowana została wystawa, na której eksponowane były bannery, plansze, mapy, itp.

Na stoiskach wyłożone były publikacje, materiały reklamowe, ulotki przygotowane zarówno przez SPB jak i przedsiębiorstwa. W spotkaniu uczestniczyło około 200 studentów, profesorów i inżynierów z DOIIB. Zarówno seminarium jak i materiały konferencyjne cieszyły się dużym zainteresowaniem oraz pozytywną oceną.

 

 Seminarium na Politechnice Gdańskiej

W 2013 roku kontynuowana jest współpraca z wydziałami budownictwa wyższych uczelni technicznych w kraju polegająca na organizowaniu przez SPB cyklu seminariów dot. problematyki prefabrykacji betonowej i ABK. Kolejne seminarium odbyło się w dniu 23 stycznia 2013 r. na Politechnice Gdańskiej.

Tak jak dotychczas seminarium składało się z trzech części:

Pierwsza ogólna dot. charakterystyki produkowanych wyrobów, normalizacji, zamierzeń rozwojowych, informacji oraz prezentacji o działalności SPB, współpracy z organizacjami europejskimi EAACA i BIBM. W tej części Dyrektor J. Kostrzewski przedstawił informację dotyczącą działalności Stowarzyszenia i historii prefabrykacji betonowej oraz ABK w Polsce.
Druga dot. prefabrykacji betonowej. W tej części przedstawiciele firm Pekabex, Consolis, Gralbet dokonali krótkiej charakterystyki przedsiębiorstw, produktów, normalizacji, jakości produkcji itp. Nastąpiła również prezentacja filmu dot. technologii produkcji i stosowania prefabrykatów betonowych firmy Pekabex i Gralbet.
Trzecia dot. autoklawizowanego betonu komórkowego. W bloku poświęconym ABK przedstawiona została charakterystyka produktów, normalizacja, jakość produkcji, technologii i stosowania ABK. Przedstawiciele lokalnych producentów tj. Solbet, Grupa Prefabet, Prefabet Osława zaprezentowali swoje przedsiębiorstwa i przybliżyli słuchaczom zakres działalności firm.

Na zakończenie przedstawiciele firm Chryso Polska i Astra Benedykt Karczewski dokonali prezentacji swoich firm.

W sali wykładowej, obok przedstawianych wykładów została przygotowana wystawa, na której eksponowane były bannery, plansze itp. Na stoiskach wyłożone były publikacje, materiały reklamowe, ulotki przygotowane zarówno przez SPB jak i przedsiębiorstwa.

W seminarium uczestniczyło ok. 100 studentów i pracowników Politechniki.

 

Seminarium na Politechnice Białostockiej

5 grudnia 2012 roku na Politechnice Białostockiej odbyło się seminarium dla studentów mające na celu popularyzację wiedzy o przemyśle prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce i Europie.

Podczas seminarium przedstawiono informację dotyczącą przemysłu prefabrykacji betonowej i ABK w Polsce, działalność SPB i współpracy z organizacjami europejskimi EAACA, BIBM.

W pierwszej części, poświęconej prefabrykacji betonowej przedstawiona została ogólna prezentacja dotycząca współczesnych konstrukcji z elementów prefabrykowanych jak również prezentacje firm: Prefabet Ełk, Precon Polska i Chryso Polska.

W bloku poświęconym ABK zaprezentowany został referat dotyczący ABK w świetle zrównoważonego rozwoju. Następnie nastąpiła prezentacja firm: Solbet Podnieśno, Prefbet Śniadowo i Grupy Prefabet.

Na zakończenie przedstawiona została prezentacja firmy Astra dotycząca betonów kompozytowych i włókien syntetycznych.

W holu przy sali wykładowej obok plansz, banerów, publikacji, materiałów reklamowych i ulotek przygotowanych zarówno przez SPB jak i poszczególne firmy przedstawiona była ekspozycja z bloczków ABK.

W spotkaniu uczestniczyło około 120 studentów.

 

Seminarium na Politechnice Krakowskiej

Kolejne seminarium dla studentów mające na celu popularyzację wiedzy o przemyśle prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce i Europie odbyło się 29 listopada 2012 na Politechnice Krakowskiej i składało się z 3 bloków tematycznych:
Informacja Stowarzyszenia nt. przemysłu prefabrykacji betonowej i ABK w Polsce, działalność SPB i współpraca z organizacjami europejskimi EAACA i BIBM
Prefabrykacja betonowa podczas której omówiono: współczesne konstrukcje z elementów prefabrykowanych, charakterystykę produktów, normalizację, jakość produkcji, technologie produkcji i stosowania prefabrykatów betonowych, oraz nastąpiła prezentacja firm: Pekabex, Consolis, Chryso Polska i Astra Technologia Betonu.
Autoklawizowany Beton Komórkowy w tej części przedstawiona została charakterystyka produktów, technologie produkcji i stosowania ABK oraz prezentacja asortymentu i zakresu działania firm Solbet Stalowa Wola i Bruk-Bet Tarnów.

Na niższym poziomie sali wykładowej obok plansz i banerów przedsiębiorstw wyłożone były publikacje, materiały reklamowe i ulotki przygotowane zarówno przez SPB jak i poszczególne firmy.

Dotychczasowe seminaria cieszą się dużym zainteresowaniem, co przekłada się na doskonałą frekwencję. W spotkaniu na Politechnice Krakowskiej uczestniczyło około 180 studentów.

 

Seminarium na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie

Kolejne seminarium mające na celu popularyzację wiedzy o przemyśle prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce i Europie odbyło się 6 listopada 2012r. na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i podobnie jak poprzednie składało się z następujących tematów:
Informacja nt. przemysłu prefabrykacji betonowej i ABK w Polsce, działalność SPB i współpraca z organizacjami europejskimi EAACA, BIBM
Prefabrykacja betonowa podczas której omówiono: współczesne konstrukcje z elementów prefabrykowanych, charakterystykę produktów, normalizację, jakość produkcji, technologie produkcji i stosowania prefabrykatów betonowych, oraz nastąpiła prezentacja firm: Pekabex, Fabet Kielce i Chryso Polska.
Autoklawizowany Beton Komórkowy w części poświęconej ABK przedstawiona została charakterystyka produktów, normalizacja, jakość produkcji, technologie produkcji i stosowania ABK. Następnie przedstawiciele firm Solbet Stalowa Wola i Bruk-Bet Tarnów zaprezentowali asortyment i zakres działań swoich firm.  

W holu w sąsiedztwie sali wykładowej została przygotowana wystawa, na której eksponowane były wyroby, bannery, plansze itp. Na stoiskach wyłożone były również publikacje, materiały reklamowe, ulotki przygotowane zarówno przez SPB jak i przedsiębiorstwa.

Spotkanie cieszyło się jak dotąd najwyższą frekwencją. Uczestniczyło w nim około 140 studentów.

Zarówno seminarium jak i materiały konferencyjne cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem oraz pozytywną oceną.

 

Seminarium na Politechnice Śląskiej

Po wakacyjnej przerwie Stowarzyszenie Producentów Betonów wznowiło cykl seminariów mających na celu popularyzację wiedzy o przemyśle prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce i w Europie wśród studentów Wyższych Uczelni Technicznych.

W dniu 25 października 2012br. na Politechnice Śląskiej odbyło się kolejne seminarium, w trakcie którego przedstawione zostały informacje dotyczące autoklawizowanego betonu komórkowego, prefabrykacji betonowej i Stowarzyszenia Producentów Betonów.
W bloku poświęconym ABK zaprezentowany został film dotyczący ABK i nastąpiła prezentacja firm: Grupy Prefabet i Prefabet Łagisza.
W części poświęconej prefabrykacji betonowej przedstawiona została prezentacja dotycząca współczesnych konstrukcji z elementów prefabrykowanych jak również prezentacja firm: Comfort, Pekabex, Rector, Reckli Polska i Chryso Polska.

W holu w sąsiedztwie sali wykładowej została przygotowana wystawa, na której eksponowane były wyroby, bannery, plansze, mapy, itp. Na stoiskach wyłożone były publikacje, materiały reklamowe, ulotki przygotowane zarówno przez SPB jak i przedsiębiorstwa.

W spotkaniu uczestniczyło około 120 studentów Politechniki. Zarówno seminarium jak i materiały konferencyjne cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem oraz pozytywną oceną. 

Od marca, tj od początku naszej akcji, miesięcznik „Materiały Budowlane” relacjonuje przebieg naszych spotkań. Więcej nt. tego seminarium znajdziecie Państwo w 11 numerze miesięcznika.

 

Seminarium na Politechnice Lubelskiej

Stowarzyszenie Producentów Betonów już po raz trzeci zorganizowało seminarium mające na celu popularyzację wiedzy o przemyśle prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego i rozszerzenie praktycznej wiedzy o tych przemysłach w Polsce wśród studentów Wyższych Uczelni Technicznych.

Seminarium odbyło się 23 maja 2012r. na Politechnice Lubelskiej i podobnie jak poprzednie składało się z trzech następujących bloków tematycznych:

1. Informacja nt. przemysłu prefabrykacji betonowej i abk w Polsce działalność SPB i współpraca z organizacjami europejskimi EAACA, BIBM.
W tej części Dyrektor Biura SPB J. Kostrzewski przedstawił w formie prezentacji pt.:
Prefabrykacja betonowa i autoklawizowany beton komórkowy w Polsce” informację dotyczącą Stowarzyszenia i przemysłu betonów w Polsce.

2. Autoklawizowany Beton Komórkowy - charakterystyka produktów, normalizacja, jakość produkcji, technologie produkcji i stosowania abk.
W bloku poświęconym ABK przedstawione zostały 4 następujące prezentacje:
• „Autoklawizowany beton komórkowy w świetle zrównoważonego rozwoju” - T. Rybarczyk (Solbet Solec Kujawski)
• Prezentacja firmy Solbet Lubartów – H. Wójtowicz (Solbet Lubartów)
• Prezentacja firmy Solbet Stalowa Wola – R. Zając (Solbet Stalowa Wola)
• Prezentacja Grupy Prefabet - P. Rabijewski (Grupa Prefabet)

3. Prefabrykacja betonowa - charakterystyka produktów, normalizacja, jakość produkcji, technologie produkcji i stosowania prefabrykatów betonowych.
W części poświęconej prefabrykacji betonowej zaprezentowane zostały następujące tematy:
• Prefabrykacja „Nowoczesna prefabrykacja betonowa" – A. Stocki(Consolis)
Parking wielopoziomowy z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań i połączeń prefabrykatów realizacja Fabet Kielce - J. Makuszewski (SPB)
• „Nowoczesne domieszki chemiczne. Pokonywanie barier w aspekcie produkcji prefabrykatów betonowych” – R. Walkowiak (Chryso Polska)

W holu w sąsiedztwie sali wykładowej została przygotowana wystawa, na której eksponowane były wyroby, bannery, plansze, mapy, itp. Na stoiskach podobnie jak na Politechnice Warszawskiej i Świętokrzyskiej wyłożone były publikacje, materiały reklamowe, ulotki przygotowane zarówno przez SPB jak i przedsiębiorstwa.

W spotkaniu uczestniczyło około 100 studentów Politechniki. Zarówno seminarium jak i materiały konferencyjne cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem oraz pozytywną oceną.

 

 

Seminarium na Politechnice Świętokrzyskiej

Kontynuujemy współpracę z wydziałami budownictwa wyższych uczelni technicznych w Polsce.

Stowarzyszenie Producentów Betonów kontynuuje współpracę z Wyższymi Uczelniami Technicznymi mającą na celu popularyzację wiedzy o przemyśle prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego i rozszerzenie praktycznej wiedzy o tych przemysłach w Polsce.

Kolejne seminarium odbyło się 7 maja 2012r. na Politechnice Świętokrzyskiej  i podobnie jak poprzednie składało się z następujących tematów:
Informacja nt. przemysłu prefabrykacji betonowej i abk w Polsce działalność SPB i współpraca z organizacjami europejskimi EAACA, BIBM
Prefabrykacja betonowa - charakterystyka produktów, normalizacja, jakość produkcji, technologie produkcji i stosowania prefabrykatów betonowych
Autoklawizowany Beton Komórkowy - charakterystyka produktów, normalizacja, jakość produkcji, technologie produkcji i stosowania abk.

W holu w sąsiedztwie sali wykładowej została przygotowana wystawa, na której eksponowane były wyroby, bannery, plansze, mapy, itp. Na stoiskach wyłożone były również publikacje, materiały reklamowe, ulotki przygotowane zarówno przez SPB jak i przedsiębiorstwa.

W spotkaniu uczestniczyło około 100 studentów Politechniki. Zarówno seminarium jak i materiały konferencyjne cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem oraz pozytywną oceną.

 

Współpraca Stowarzyszenia Producentów Betonów z wydziałami budownictwa wyższych uczelni technicznych w Polsce

Stowarzyszenie Producentów Betonów rozpoczęło współpracę z Wyższymi Uczelniami Technicznymi mającą na celu popularyzację wiedzy o przemyśle prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce i rozszerzenie praktycznej wiedzy o tych przemysłach w Polsce.
W tym celu została opracowana mapa wyższych uczelni w Polsce i lokalnie z nimi powiązanych firm - członków Stowarzyszenia, które wraz z SPB przygotują w formie seminariów prezentacje dot. technologii produkcji, właściwości produkowanych wyrobów, oraz ich stosowania. Seminariom towarzyszyć będzie wystawa produkowanego asortymentu wyrobów. 
Pierwsze seminarium na Politechnice Warszawskiej odbyło się 20 marca 2012r. i składało się z następujących tematów:
Informacja nt. przemysłu prefabrykacji betonowej i abk w Polsce działalność SPB i współpraca z organizacjami europejskimi EAACA, BIBM
Prefabrykacja betonowa - charakterystyka produktów, normalizacja, jakość produkcji, technologie produkcji i stosowania prefabrykatów betonowych
Autoklawizowany Beton Komórkowy - charakterystyka produktów, normalizacja, jakość produkcji, technologie produkcji i stosowania abk.

Na parterze w przestronnym holu została przygotowana wystawa, na której eksponowane były wyroby, bannery, plansze, mapy, itp. Na stoiskach wyłożone były również publikacje, materiały reklamowe, ulotki przygotowane zarówno przez SPB jak i przedsiębiorstwa.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 70 studentów IV i V roku Politechniki. Zarówno seminarium jak i materiały konferencyjne cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem oraz pozytywną oceną ze strony środowiska naukowego i studentów uczelni.