Struktura

Walny zjazd

Zgromadzenie Sekcji Betonów

Rada Sekcji Betonów

PRZEWODNICZĄCY SEKCJI

Przemysław Borek - Prezes Zarządu Pekabex S.A. Poznań


CZŁONKOWIE
Grzegorz Bajek
 - Prezes Zarządu Goldbeck Comfort 

Marek Grolik - Prezes Zarządu "FABUD" Wytwórnia Konstrukcji Betonowych S.A., Siemianowice Śląskie

Krzysztof Janczura - Prezes Zarządu Jordahl & Pfeifer Technika Budowlana Sp. z o.o.

Ireneusz Janik - Prezes Zarządu FABET S.A., Kielce

Marcin Landmann - Prezes Zarządu Gralbet Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe

Jan Makuszewski - Doradca techniczny Stowarzyszenia Producentów Betonów

Michał Skrzypczyński - Dyrektor Handlowy Chryso Polska Sp. z o.o.

 

Komisja Rewizyjna

PRZEWODNICZĄCY 
Łukasz Małecki - V-ce Prezes Zarządu Z-ca Dyrektora Generalnego Solbet Sp. z o.o.

CZŁONKOWIE
Stanisław Petrykowski - Prezes PREFABET Dolaszewo Sp. z o.o.

Andrzej Strzeliński - Z-ca Dyrektora Zakładu GRUPA PREFABET S.A.

Michał Skrzypczyński -Dyrektor Handlowy Chryso Polska Sp. z o.o. 

Jan Makuszewski - Doradca Techniczny Stowarzyszenia Producentów Betonów

Izabela Karwacka - Dyrektor ds. Handlu Marketingu i Logistyki Solbet Lubartów S.A.

Andrzej Kasiorkiewicz

Prezes

Ryszard Zając - Prezes Zarządu Solbet Stalowa Wola S.A.     

Rada Stowarzyszenia

RYSZARD ZAJĄC -Prezes Zarządu Solbet Stalowa Wola S.A.

PRZEMYSŁAW BOREK - Prezes Zarządu Pekabex Bet

PIOTR DAUKSZA - Prezes H+H Polska Sp. z o.o.


Jacek Błoński - Prezes Zarządu Chryso Polska Sp. z o.o.

Marek Grolik - Prezes Zarządu Fabud WKB Sp. z o.o.

Krzysztof Janczura - Prezes Zarządu Jordahl & Pfeifer Technika Budowlana Sp. z o.o.

Ireneusz Janik - Prezes Zarządu FABET S.A., Kielce

Marcin Landmann - Prezes Zarządu Gralbet Gralewo Sp. z o.o.

Hubert Małecki - Z-ca Dyrektora ds. Technicznych i Logistyki Solbet Sp. z o.o.

Marek Małecki - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny SOLBET Sp. z o.o., Solec Kujawski

Jerzy Michalak - Prezes Zarządu PREFBET Sp. z o.o., Śniadowo

Henryk Teus -Prezes Zarządu Prefabet - Osława Dąbrowa S.A.

Henryk Wójtowicz - Prezes SOLBET Lubartów S.A.

Prezydium Rady

Prezes Stowarzyszenia
Ryszard Zając - Prezes Zarządu Solbet Stalowa Wola Sp. z o.o.

V-ce PREZES STOWARZYSZENIA
Przemysław Borek - Prezes Zarządu Pekabex Bet

V-ce PREZES STOWARZYSZENIA
Piotr Dauksza - Prezes Zarządu H+H Polska

 Biuro Stowarzyszenia

Józef M.Kostrzewski - Dyrektor Biura

Anna Głębocka - Asystentka Dyrektora

 

Zgromadzenie Sekcji ABK

Rada Sekcji ABK

Przewodniczący Sekcji
Piotr Dauksza - Prezes  Zarządu H+H Polska

CZŁONKOWIE
Katarzyna Łaskawiec
 - Kierownik Zakładu Technologii Betonów

Łukasz Małecki - V-ce Prezes Zarządu Solbet Sp. z o.o. Solec Kujawski

Marek Małecki - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny SOLBET Sp. z o.o., Solec Kujawski

Jan Małolepszy - Kierownik Katedry na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

Jerzy Michalak - Prezes Zarządu PREFBET Sp. z o.o., Śniadowo

Mirosław Peteja - Dyrektor PORFIX-pórobetón, a.s., Zemianske Kostoľany

Stanisław Salach - Dyrektor ds. Produckji i Zaopatrzenia Solbet Kolbuszowa S.A.

Henryk Wójtowicz - Prezes Zarządu Solbet Lubartów S.A. 

Ryszard Zając - Prezes Zarządu Solbet Stalowa Wola S.A.