Wydarzenia

Wybór Profesora dr hab. inż. Jerzego Lisa na stanowisko Rektora Akademii Górniczo - Hutniczej

Z ogromną satysfakcją informujemy, że Pan Profesor dr hab. inż. Jerzy Lis w dniu 25.05.2020 wybrany został na stanowisko Rektora Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Jest to dla nas powód do dumy, jako że Pan Profesor od wielu lat współpracuje z naszą organizacją i w całym tym okresie mogliśmy liczyć na Jego wsparcie i życzliwość. List gratulacyjny wysłany w imieniu całej społeczności Stowarzyszenia - poniżej.

 

Rada SPB

W dniu 20 maja 2020 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady SPB w systemie online. Podczas obrad zatwierdzony został bilans Stowarzyszenia za 2019 rok, przedstawiona została informacja dotycząca realizacji uchwał Rady SPB, omówiono stan zaawansowania prac dotyczących XVI Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu SPB oraz VII Konferencji "SPB 2021". Na zakończenie wszyscy członkowie przedstawili informacje dotyczące sytuacji w przedsiębiorstwach w obliczu pandemii koronawirusa. W spotkaniu wzięło udział 14 osób.

Członkowie Stowarzyszenia pomagają potrzebującym

Producenci zrzeszeni w Stowarzyszeniu Producentów Betonów aktywnie włączyli się w pomoc lokalnym jednostkom służby zdrowia oraz organizacjom społecznym w walce z epidemią koronawirusa.

Spotkanie robocze w czasach epidemii koronawirusa

W dniu 29 kwietnia br. w Biurze Stowarzyszenia odbyło się spotkanie robocze V-ce Prezesa Stowarzyszenia - Piotra Daukszy z Dyrektorem Biura - Józefem Kostrzewskim, którego przedmiotem było omówienie sytuacji w kraju, a zwłaszcza przemyśle betonów. Podczas spotkania zachowne zostały wszelkie środki ostrożności i wrunki bezpieczeństwa. Mamy nadzieję, że niezwykła sceneria tego spotkania w niedługim czasie ulegnie zmianie i będziemy się mogli spotykać w normalnych warunkach. A taki obraz pozostawiamy dla zachowania w pamięci.

Zgromadzenie Sekcji Betonów

W dniu 20 lutego 2020 roku w hotelu Mercure Warszawie odbyło się Zgromadzenie Sekcji Betonów.  Podczas spotkania m.in. Dyrektor Józef Kostrzewski szczegółowo przedstawił sprawozdanie z dwuletniej działalności sekcji, omówione zostały propozycje kandydatów Sekcji do Rady SPB oraz zaprezentowana została informację dotyczącą wydania książki promującej prefabrykację betonową. 

Zgromadzenie Sekcji ABK

W dniu 28 stycznia 2020 roku w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Sekcji ABK, podczas którego m.in. Dyrektor Józef Kostrzewski szczegółowo przedstawił sprawozdanie z dwuletniej działalności sekcji, omówione zostały propozycje kandydatów Sekcji ABK do Rady SPB oraz zaprezentowana została informację dotyczącą wydania książki nt. ABK. 

Zgromadzenie Sekcji ABK

W dniu 26 listopada 2019 roku w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Sekcji ABK. 

Podczas spotkania omówiono m.in.: plan prac i budżet sekcji na 2020 rok, wstępne podsumowanie Konferencji "SPB 2019", Prezes Piotr Dauksza przedstawił prezentację dotyczącą perspektyw rozwoju rynku budowlanego w oparciu o statystyki.  W Zgromadzeniu uczestniczyło 15 osób. 

Zgromadzenie Sekcji Betonów

W dniu 19 listopada 2019 roku w Hotelu Puławska Residence odbyło się Zgromadzenie  Sekcji Betonów SPB.

Uczestnicy spotkania wysłuchali informacji o działalności SPB w okresie od ostatniego spotkania, przyjęli plan prac i budżet Sekcji na 2020 rok, oraz zapoznałli się z informacją dotyczącą wstępnego podsumowania VI Konferencji "SPB 2019". W spotkaniu uczestniczyło 18 osób.