Wydarzenia

XIV Walny Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy

XIV Walny Zjazd odbył się w dniu 13 czerwca 2017 roku w hotelu Puławska Residence w Warszawie. Podczas spotkania Prezes Ryszard Zając przedstawił sprawozdanie za okres upływającej kadencji, natomiast Dyrektor Józef Kostrzewski przedstawił prezentację dotyczącą stanu zaawansowania prac związanych z przygotowaniem Konferencji "SPB 2017".

Akcja "Chcemy uczciwego budownictwa"

8 maja 2017 roku cztery redakcje oraz kilkanaście organizacji branżowych, w tym nasze Stowarzyszenie podpisało list intencyjny o współpracy w ramach koalicji „Chcemy uczciwego budownictwa”. Jej celem jest walka z szarą strefą oraz wszelkimi patologiami w budownictwie.

Seminarium w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży

27 maja 2017 roku na Wydziale Budownictwa Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży odbyło się 25 seminarium dla studentów. Celem tego spotkania była popularyzacja wiedzy o przemyśle prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce.

Otwarcia i powitania uczestników szkolenia dokonali: Dr inż. Andrzej Borusiewicz – Prodziekan ds. Dydaktyki oraz  Jerzy Michalak – Członek Rady Stowarzyszenia Producentów Betonów.

Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Sekcji Betonów SPB

W dniu 22 maja 2017 r. w Hotelu Puławska Residence w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Sekcji Betonów Stowarzyszenia Producentów Betonów.

 

Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Sekcji ABK Stowarzyszenia Producentów Betonów

W dniu 11 maja 2017 r. w Prefbet Śniadowo odbyło się Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Sekcji Autoklawizowanego Betonu Komórkowego Stowarzyszenia Producentów Betonów.

Podczas Zgromadzenia skoncentrowało się głównie na wysłuchaniu sprawozdania Przewodniczącego Sekcji – Pana Henryka Wójtowicza z działalności Sekcji za okres kadencji, tj. 2013 – 2017r., dyskusji oraz wyborze Przewodniczącego i Rady Sekcji.

Seminarium na Politechnice Opolskiej

W dniu 26 kwietnia 2017 r. odbyło się dwudzieste czwarte seminarium dla studentów zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie. Spotkanie odbyło się na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej. Celem seminarium była ponownie popularyzacja wiedzy o przemyśle prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce i Europie.

Targi BUDMA - ulga podatkowa

W dniu 7 lutego 2017 r. podczas tegorocznych Targów BUDMA, Prezes Stowarzyszenia Producentów Betonów - Pan Ryszard Zając wraz z przedstawicielami izb gospodarczych i stowarzyszeń budowlanych podpisali i przekazali Panu Andrzejowi Adamczykowi, Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa rekomendację w zakresie wpływu wprowadzenia ulgi remontowo-budowlanej na koniunkturę w budownictwie.

 

 

Zeszyt 3 „Prefabrykacja – jakość, trwałość, różnorodność. Obiekty kubaturowe, mieszkalne i inne, w których głównym układem konstrukcyjnym są ściany”

W lutym 2017 roku wydany został Zeszyt 3 „Prefabrykacja – jakość, trwałość, różnorodność. Obiekty kubaturowe, mieszkalne i inne, w których głównym układem konstrukcyjnym są ściany”. W niniejszym opracowaniu przedstawione są obiekty, w których dominującym elementem konstrukcyjnym są ściany nośne.