Wydarzenia

Monografia z okazji Jubileuszu 25-lecia SPB

Z okazji Jubileuszu 25-lecia Stowarzyszenia Producentów Betonów wydana została monografia SPB

Zeszyt 5 „Prefabrykacja – jakość, trwałość, różnorodność. Beton w architekturze”.

W październiku 2017 roku wydany został Zeszyt  5 „Prefabrykacja – jakość, trwałość, różnorodność. Beton w architekturze”. W niniejszym opracowaniu przedstawione są obiekty, w których zastosowanie ma beton architektoniczny.

Zeszyt 4 "Zeszyt Techniczny SPB. Wykonawstwo z ABK".

W październiku 2017 roku wydany został kolejny zeszyt promujący beton komórkowy, pt. "Zeszyt Techniczny SPB. Wykonawstwo z ABK". Celem tego zeszytu przedstawienie zalet i możliwości budowania z autoklawizowanego betonu komórkowego..

Zeszyt 3 „Prefabrykacja – jakość, trwałość, różnorodność. Obiekty kubaturowe, mieszkalne i inne, w których głównym układem konstrukcyjnym są ściany”

W lutym 2017 roku wydany został Zeszyt 3 „Prefabrykacja – jakość, trwałość, różnorodność. Obiekty kubaturowe, mieszkalne i inne, w których głównym układem konstrukcyjnym są ściany”. W niniejszym opracowaniu przedstawione są obiekty, w których dominującym elementem konstrukcyjnym są ściany nośne. 

Zeszyt 3.2. "Cieplno - wilgotnościowe projektowanie ścian z betonu komórkowego. Mostki termiczne"

W październiku 2016 roku wydany został kolejny zeszyt promujący beton komórkowy, pt. "Cieplno - wilgotnościowe projektowanie ścian z betonu komórkowego. Mostki termiczne"

Zeszyt. 4 "Prefabrykacja - jakość, trwałość, różnorodność. Obiekty infrastruktury drogowo - mostowej"

We wrześniu  wydany został Zeszyt 4 "Prefabrykacja - jakość, trwałość, różnorodność. Obiekty infrastruktury drogowo - mostowej". 

Zeszyt 3.1 "Cieplno - wilgotnościowe projektowanie ścian z betonu komórkowego. Przegrody pełne"

We wrześniu 2016 roku wydany został Zeszyt 3.1 "Cieplno - wilgotnościowe projektowanie ścian z betonu komórkowego. Przegrody pełne". 

Projektowanie konstrukcyjne ścian z betonu komórkowego Zeszyt 2.1 i 2.2

W lutym 2016 roku wydany został Zeszyt pt. "Projektowanie konstrukcyjne z betonu komórkowego" Zeszyt jest materiałem merytorycznym oopracowanym z myślą o projektach, tak by korzystający z tego opracowania mieli pełną wiedzę niezbędną do projektowania konstrukcyjnego ścian z betonu komórkowego.