Wydarzenia

Seminarium na Uniwersytecie Zielonogórskim

8 listopada 2017 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyło się kolejne seminarium dla studentów i przedstawicieli Lubuskiej Okręgowej Izby Budownictwa. Celem tego spotkania była popularyzacja wiedzy o przemyśle prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce i Europie.

Otwarcia i powitania uczestników szkolenia dokonali przedstawiciele Uniwersytetu Zielonogórskiego, Izby Budownictwa i Stowarzyszenia Producentów Betonów

Seminarium w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży

27 maja 2017 roku na Wydziale Budownictwa Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży odbyło się 25 seminarium dla studentów. Celem tego spotkania była popularyzacja wiedzy o przemyśle prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce.

Otwarcia i powitania uczestników szkolenia dokonali: Dr inż. Andrzej Borusiewicz – Prodziekan ds. Dydaktyki oraz  Jerzy Michalak – Członek Rady Stowarzyszenia Producentów Betonów.

Seminarium na Politechnice Opolskiej

W dniu 26 kwietnia 2017 r. odbyło się dwudzieste czwarte seminarium dla studentów zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie. Spotkanie odbyło się na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej. Celem seminarium była ponownie popularyzacja wiedzy o przemyśle prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce i Europie.

Seminarium na Politechnice Białostockiej

W dniu 30 listopada 2016 r. odbyło się kolejne seminarium dla studentów zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie. Seminarium odbyło się na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Podobnie jak poprzednie seminaria również i to miało na celu popularyzację wiedzy o przemyśle prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce i Europie.

Seminarium na Politechnice Świętokrzyskiej

W dniu 24 października 20164 r. odbyło się kolejne seminarium dla studentów zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie. Seminarium odbyło się na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Podobnie jak poprzednie seminaria również i to miało na celu popularyzację wiedzy o przemyśle prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce i Europie.

Seminarium na Politechnice Łódzkiej

W dniu 11 maja 2016 roku odbyło się 21 seminarium dla studentów zorganizowane przez Stowarzyszenie Producentów Betonów. Seminarium odbyło się na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Podobnie jak poprzednie seminaria, również to miało na celu popularyzację wiedzy o przemyśle prefabrykacji betonowej i betonu komórkowego w Polsce i Europie.

Seminarium na Politechnice Rzeszowskiej

26 kwietnia 2016 roku na Politechnice Rzeszowskiej odbyło się kolejne seminarium dla studentów. Celem tego spotkania była popularyzacja wiedzy o przemyśle prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce i Europie.

Seminarium na Politechnice Warszawskiej

W dniu 22 kwietnia 2015 r. na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej odbyło się kolejne seminarium dla studentów pt. „Zrównoważone budownictwo prefabrykowane". Uroczystego otwarcia seminarium dokonał Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej prof. dr hab. inż. Henryk Zobel i Prezes Grupy H+H Polska Piotr Dauksza - absolwent PW.