Wydarzenia

Seminarium na Politechnice Łódzkiej

W dniu 11 maja 2016 roku odbyło się 21 seminarium dla studentów zorganizowane przez Stowarzyszenie Producentów Betonów. Seminarium odbyło się na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Podobnie jak poprzednie seminaria, również to miało na celu popularyzację wiedzy o przemyśle prefabrykacji betonowej i betonu komórkowego w Polsce i Europie.

Seminarium na Politechnice Rzeszowskiej

26 kwietnia 2016 roku na Politechnice Rzeszowskiej odbyło się kolejne seminarium dla studentów. Celem tego spotkania była popularyzacja wiedzy o przemyśle prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce i Europie.

Seminarium na Politechnice Warszawskiej

W dniu 22 kwietnia 2015 r. na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej odbyło się kolejne seminarium dla studentów pt. „Zrównoważone budownictwo prefabrykowane". Uroczystego otwarcia seminarium dokonał Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej prof. dr hab. inż. Henryk Zobel i Prezes Grupy H+H Polska Piotr Dauksza - absolwent PW.

Seminarium na Uniwersytecie Technologiczno–Przyrodniczym w Bydgoszczy

W dniu 9 marca 2015 r. odbyło się kolejne seminarium dla studentów zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie. Seminarium odbyło się na Wydziale Budownictwa i Architektury Środowiska Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy. 

Seminarium na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

W dniu 22 października 2014 r. odbyło się 17 seminarium dla studentów zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie. Seminarium odbyło się na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 

Seminarium na Politechnice Rzeszowskiej

8 kwietnia 2014 roku na Politechnice Rzeszowskiej odbyło się 16. seminarium dla studentów mające na celu popularyzację wiedzy o przemyśle prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce i Europie. 

Seminarium w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie

W dniu 13 marca 2014 r. na wydziale Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie odbyło się kolejne seminarium pt. „BETON I NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA". 

Seminarium na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie

28 maja 2013 roku na UWM w Olsztynie odbyło się 14. seminarium dla studentów mające na celu popularyzację wiedzy o przemyśle prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce i Europie.