Wydarzenia

Seminarium na Uniwersytecie Zielonogórskim

8 listopada 2017 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyło się kolejne seminarium dla studentów i przedstawicieli Lubuskiej Okręgowej Izby Budownictwa. Celem tego spotkania była popularyzacja wiedzy o przemyśle prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce i Europie.

Otwarcia i powitania uczestników szkolenia dokonali przedstawiciele Uniwersytetu Zielonogórskiego, Izby Budownictwa i Stowarzyszenia Producentów Betonów

Zeszyt 4 "Zeszyt Techniczny SPB. Wykonawstwo z ABK".

W październiku 2017 roku wydany został kolejny zeszyt promujący beton komórkowy, pt. "Zeszyt Techniczny SPB. Wykonawstwo z ABK". Celem tego zeszytu przedstawienie zalet i możliwości budowania z autoklawizowanego betonu komórkowego..

Zeszyt 5 „Prefabrykacja – jakość, trwałość, różnorodność. Beton w architekturze”.

W październiku 2017 roku wydany został Zeszyt  5 „Prefabrykacja – jakość, trwałość, różnorodność. Beton w architekturze”. W niniejszym opracowaniu przedstawione są obiekty, w których zastosowanie ma beton architektoniczny.

KONFERENCJA „SPB 2017” poza nami …………

V Konferencja Stowarzyszenia Producentów Betonów pt. „Prefabrykacja i beton komórkowy w nowoczesnym budownictwie” obradowała w dniach 10 – 11 października br. w hotelu Narvil w Serocku.

W konferencji uczestniczyło 303 osoby. Liczna frekwencja przeszła nasze oczekiwania, bowiem wznawiając po 10 – letniej przerwie nasze konferencje zakładaliśmy udział 150 – 170 osób. Tymczasem nasze zaproszenie skierowane głównie do środowiska architektów, projektantów, konstruktorów i wykonawców zostało niezwykle pozytywnie przyjęte i ponad dwukrotnie przekroczyliśmy zakładaną liczbę uczestników. Wygłoszonych zostało 17 referatów zamówionych u wybitnych specjalistów z kraju i zagranicy. Dotyczyły one problematyki architektury, projektowania, wykonawstwa oraz badań odnoszących się do branż prefabrykacji betonowej i autoklawizowanego betonu komórkowego. W ocenie uczestników konferencji przeważała zdecydowanie opinia, że dobór referatów został trafnie dopasowany. Spowodowało to, że uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali prezentacji przedstawionych przez autorów podczas konferencji.

XIV Walny Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy

XIV Walny Zjazd odbył się w dniu 13 czerwca 2017 roku w hotelu Puławska Residence w Warszawie. Podczas spotkania Prezes Ryszard Zając przedstawił sprawozdanie za okres upływającej kadencji, natomiast Dyrektor Józef Kostrzewski przedstawił prezentację dotyczącą stanu zaawansowania prac związanych z przygotowaniem Konferencji "SPB 2017".

Akcja "Chcemy uczciwego budownictwa"

8 maja 2017 roku cztery redakcje oraz kilkanaście organizacji branżowych, w tym nasze Stowarzyszenie podpisało list intencyjny o współpracy w ramach koalicji „Chcemy uczciwego budownictwa”. Jej celem jest walka z szarą strefą oraz wszelkimi patologiami w budownictwie.

Seminarium w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży

27 maja 2017 roku na Wydziale Budownictwa Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży odbyło się 25 seminarium dla studentów. Celem tego spotkania była popularyzacja wiedzy o przemyśle prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce.

Otwarcia i powitania uczestników szkolenia dokonali: Dr inż. Andrzej Borusiewicz – Prodziekan ds. Dydaktyki oraz  Jerzy Michalak – Członek Rady Stowarzyszenia Producentów Betonów.

Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Sekcji Betonów SPB

W dniu 22 maja 2017 r. w Hotelu Puławska Residence w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Sekcji Betonów Stowarzyszenia Producentów Betonów.