Akcja "Chcemy uczciwego budownictwa"

Akcja 'Chcemy uczciwego budownictwa'

8 maja 2017 roku cztery redakcje oraz kilkanaście organizacji branżowych, w tym nasze Stowarzyszenie podpisało list intencyjny o współpracy w ramach koalicji „Chcemy uczciwego budownictwa”. Jej celem jest walka z szarą strefą oraz wszelkimi patologiami w budownictwie. Koalicji powinna dążyć do wywołania publicznej dyskusji na ten temat, czego efektem będą m.in. propozycje zmian prawnych oraz kształtowanie postaw uczestników rynku budowlanego. Koalicja ma charakter otwarty, a honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objęło Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Więcej na temat akcji: http://www.muratorplus.pl/biznes/akcja-chcemy-uczciwego-budownictwa/