Zgromadzenie Sekcji ABK

11–12.06.2015 Szymbark
Zgromadzenie Sekcji ABK

W dniach 11-12 czerwca 2015 w Szymbarku odbyło się Zgromadzenie Sekcji ABK. Gospodarzem spotkania był Pan Henryk Teus – Prezes Prefabet Osława Dąbrowa.

Podczas otwartego posiedzenia Rady Sekcji omówiono m.in.: promocję ABK, w tym Zeszyt pt. „Prawie wszystko o betonie komórkowym”, Konferencje promujące ABK, udział Stowarzyszenia w Konferencji Krynickiej 2015-2016, seminaria na wyższych uczelniach technicznych, działalność KT EAACA oraz zasady aplikowania w konkursach badawczo-rozwojowych NCBiR w ramach POIR.

W Zgromadzeniu uczestniczyły 24 osoby.

Galeria