I Edycja Konkursu architektoniczno-inżynierskiego pt. „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ”.

I Edycja Konkursu architektoniczno-inżynierskiego pt. „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ”.

Zapraszamy do udziału w I Edycji Konkursu architektoniczno-inżynierskiego pt. „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ”. Konkurs organizowany jest przez miesięcznik Builder oraz Stowarzyszenie Producentów Betonów w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Builder for the Future.

Zadaniem uczestników Konkursu „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ” jest „Projekt koncepcyjny architektoniczno-inżynierski współczesnego akademika marzeń w wybranej lokalizacji”, uwzględniający zastosowanie dwóch podstawowych technologii: prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Jednym z elementów edukacyjnych konkursu będzie Maraton BIM, który odbędzie się w Warszawie w dniach 9 -11 maja 2022 r.

Konkurs skierowany jest do studentów z kierunków architektury i budownictwa ogólnopolskich uczelni wyższych. W konkursie mogą wziąć udział zespoły architektoniczno-budowlane reprezentujące ośrodki akademickie, prowadzące kierunki kształcenia architektura oraz budownictwo w uczelniach publicznych i prywatnych. Daną uczelnię lub połączone dwie uczelnie, może reprezentować tylko jeden zespół projektowy. Do konkursu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 10 zespołów, o czym będzie decydować kolejność przesłania kompletnego formularza zgłoszenia zespołu.

Zespół projektowy może składać się z maksymalnie 4 studentów, minimum po jednym z kierunków: architektura i budownictwo oraz z maksymalnie dwóch opiekunów – np. pracowników dydaktycznych uczelni, opiekunów kół naukowych.

Finał konkursu pierwszej edycji będzie miał miejsce w październiku 2022 podczas Konferencji „SPB 2022”.

Więcej informacji: https://builder4future.pl/2021/02/03/konkurs-spb/

Formularz zgłoszeniowy: https://builder4future.pl/wp-content/uploads/2021/12/ZALACZNIK-NR-2_ZGLOSZENIE-UDZIALU_KONKURS-DWA-OBLICZA_JEDNA-PRZYSZLOSC-EDYCJA-I.pdf

Regulamin: https://builder4future.pl/2021/02/03/regulamin/

Zadanie konkursowe: https://builder4future.pl/2021/02/03/zadanie-konkursowe/

Nagrody: https://builder4future.pl/wp-content/uploads/2021/12/ZALACZNIK-NR-1-NAGRODY_KONKURS-DWA-OBLICZA-JEDNA-PRZYSZLOSC-EDYCJA-I.pdf

Galeria