KONFERENCJA „SPB 2017” poza nami …………

KONFERENCJA  „SPB 2017” poza nami …………

V Konferencja Stowarzyszenia Producentów Betonów pt. „Prefabrykacja i beton komórkowy w nowoczesnym budownictwie” obradowała w dniach 10 – 11 października br. w hotelu Narvil w Serocku.

W konferencji uczestniczyło 303 osoby. Liczna frekwencja przeszła nasze oczekiwania, bowiem wznawiając po 10 – letniej przerwie nasze konferencje zakładaliśmy udział 150 – 170 osób. Tymczasem nasze zaproszenie skierowane głównie do środowiska architektów, projektantów, konstruktorów i wykonawców zostało niezwykle pozytywnie przyjęte i ponad dwukrotnie przekroczyliśmy zakładaną liczbę uczestników. Wygłoszonych zostało 17 referatów zamówionych u wybitnych specjalistów z kraju i zagranicy. Dotyczyły one problematyki architektury, projektowania, wykonawstwa oraz badań odnoszących się do branż prefabrykacji betonowej i autoklawizowanego betonu komórkowego. W ocenie uczestników konferencji przeważała zdecydowanie opinia, że dobór referatów został trafnie dopasowany. Spowodowało to, że uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali prezentacji przedstawionych przez autorów podczas konferencji.

Istotną rolę w przygotowaniu i przebiegu konferencji jak zwykle odegrało jej  finansowanie. Formuła naszych konferencji zakłada przyjęcie uczestników na koszt producentów – członków Stowarzyszenia, którzy wskazali współpracujących z nimi architektów, projektantów itp., zapraszając ich na swój koszt na konferencję. Zainteresowanie konferencją spowodowało, że postanowiliśmy również dać możliwość udziału innym chętnych, określając po koszach opłatę za ich uczestnictwo. Podziękowania należą się sponsorom konferencji. Tytuły te zostały objęte przez 12 członków naszej organizacji oraz 4 podmioty z branży  wiążących materiałów budowlanych. Szczególne podziękowania należą się Sponsorowi Strategicznemu konferencji – Grupie Kapitałowej Solbet.

W trakcie konferencji odbyły się dwa panele dyskusyjne. Pierwszego dnia w formie „opowieści” przedstawiony został rys historyczny, aktualna sytuacja oraz zamierzenia przyszłościowe w zakresie prefabrykacji betonowej oraz ABK. Ta forma prezentacji branż znalazła uznanie uczestników czego przejawem była dyskusja.

Natomiast w drugim dniu konferencji odbył się panel dyskusyjny o tematyce prefabrykacja i beton komórkowy w nowoczesnym budownictwie, w którym uczestniczyli przedstawiciele architektów, inwestorów oraz reprezentanci obydwu sekcji Stowarzyszenia. Wzbudził on duże zainteresowanie i ożywioną dyskusję. Dyskusja wykazała, że Stowarzyszenie powinno podjąć działania informujące  społeczeństwo o zaletach materiałów budowlanych produkowanych w naszej organizacji.

Konferencji towarzyszyły dwie wystawy. Jedna to wyróżnione projekty w organizowanym przez BGK-Nieruchomości ogólnopolskim konkursie na wielorodzinne budownictwo z zastosowaniem prefabrykacji betonowej.

Zaprezentowano też w formie wystawy prace studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej na najciekawsze projekty domów jednorodzinnych. Sąd konkursowy składający się z przedstawicieli Wydziału Architektury oraz Stowarzyszenia Producentów Betonów dokonał oceny tych prac i pięciu najlepszych studentów podczas konferencji zostało wyróżnionych nagrodami pieniężnymi ufundowanymi przez SPB. Był to niezwykle miły akcent, dobrze przyjęty przez studentów, którzy mieli okazję uczestniczyć w konferencji.

Podsumowując konferencję, Prezes Stowarzyszenia Ryszard Zając, stwierdził, że konferencja została bardzo dobrze przygotowana zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym. Wzbudziła zainteresowanie i została pozytywnie oceniona przez uczestników. Zachęca to do organizacji kolejnych konferencji, w cyklu dwuletnim. Następna odbędzie się w październiku 2019 roku w hotelu Narvil w Serocku.

W listopadzie uczestnicy konferencji  otrzymają wydane  w formie monografii materiały pokonferencyjne, w której zaprezentowane zostaną wszystkie wygłoszone referaty. Dokonane zostanie podsumowanie konferencji oraz przedstawimy serwis zdjęciowy z jej przebiegu.

Komitet Organizacyjny konferencji dziękuje uczestnikom za współpracę w przygotowaniu oraz aktywny udział w konferencji.

 

Za Komitet Organizacyjny:

Józef M. Kostrzewski – Przewodniczący

Anna Głębocka – Członek Komitetu