Seminarium na Uniwersytecie Technologiczno–Przyrodniczym w Bydgoszczy

Seminarium na Uniwersytecie Technologiczno–Przyrodniczym w Bydgoszczy

W dniu 9 marca 2015 r. odbyło się kolejne seminarium dla studentów zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie. Seminarium odbyło się na Wydziale Budownictwa i Architektury Środowiska Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy. Podobnie jak poprzednie seminaria również i to miało na celu popularyzację wiedzy o przemyśle prefabrykacji betonowej i ABK wśród przyszłych inżynierów budownictwa. Wśród słuchaczy byli zarówno studenci I, III jak i V roku studiów.

W pierwszej części seminarium, po otwarciu i powitaniu uczestników przez prof. Adama Podhoreckiego – Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury Środowiska UTP i Huberta Małeckiego – Członka Rady SPB, Dyrektor Józef Kostrzewski przedstawił informację dotyczącą historii przemysłu prefabrykacji betonowej i ABK w Polsce, działalności SPB i współpracy z organizacjami europejskimi EAACA, BIBM. Następnie przedstawiciel firmy Pekabex - Grzegorz Dużyński zaprezentował „Współczesne konstrukcje z elementów prefabrykowanych”, a Tomasz Rybarczyk z firmy Solbet przedstawił „Autoklawizowany beton komórkowy w świetle zrównoważonego rozwoju”. Na zakończenie pierwszej części seminarium Arkadiusz Ruta z Chryso Polska przedstawił referat nt. „Nowoczesne domieszki chemiczne - pokonywanie barier w aspekcie produkcji prefabrykatów betonowych”.

Druga część spotkania poświęcona była prezentacji firm. W bloku tym działalność swoich firm i produkowanych wyrobów zaprezentowali: Lech Misiewicz z Grupy Solbet, Tomasz Sielski z Prefabet Osława Dąbrowa, Mariusz Bangrowski z Precon Polska, Piotr Święconek z Ergon Poland, Benedykt Karczewski z Astra oraz Robert Pasek z Zakładu Elementów Konstrukcyjnych.

Seminaria i towarzysząca im wystawa firm - członków SPB, na której prezentowane są banery, plansze i materiały reklamowe pozwalają spojrzeć na wiele zagadnień od strony praktyki, a także poznać najnowsze technologie produkcji, aktualną ofertę rynkową i interesujące realizacje. W seminarium na UTP uczestniczyło około 230 osób.

Galeria