Seminarium na Politechnice Krakowskiej

Seminarium na Politechnice Krakowskiej

W roku akademickim 2018/2019 Stowarzyszenie Producentów Betonów kontynuuje współpracę z wydziałami budownictwa wyższych uczelnii technicznych, dotyczącą m.in. organizacji seminariów popularyzujących prefabrykację betonową i beton komórkowy. Dwudzieste dziewiąte  spotkanie z tegho cyklu odbyło się 24 października 2018 roku na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.Seminarium uroczyście otworzyli dr hab. inż. Andrzej Szarata prof. PK, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej  oraz  Ryszard Zając - Prezes Stowarzyszenia Producentów Betonów (SPB), W pierwszej części spotkania przedstawiono cztery referaty programowe. Wystąpienie Józefa Kostrzewskiego poświęcone było historii i aktualnej sytuacji przemysłu prefabrykacji betonowej oraz ABK w Polsce, a także działalności Stowarzyszenia. Robert Bulka z firmy H+H Polska zaprezentował beton komórkowy jako nowoczesny materiał o dużych możliwościach, a Filip Woziwodzki z Pekabex Betwspółczesne konstrukcje z elementów prefabrykowanych. Na zakończenie pierwszej części Michał Skrzypczyński z firmy Chryso Polska przedstawił nowoczesne domieszki chemiczne.

Drugą część seminarium rozpoczął Ryszard Zając - Prezes Solbet Stalowa Wola, prezentując firmę i jej wyroby. Następnie Tomasz Chyła z Comfort dokonał prezentacji firmy i możliwości projektowania za pomocą BIM. W dalszej części Przemysław Deryło z firmy Rector zaprezentował swoją firmę i system Rector. Na zakończenie Benedykt Karczewski z firmy Astra zaprezentował możliwości zastosowania włókien syntetycznych w prefabrykacji betonowej. Tradycyjnie seminarium towarzyszyła wystawa, na której eksponowano wyroby, banery, plansze, katalogi i ulotki, a także materiały reklamowe firm biorących udział w spotkaniu.

Galeria