Seminarium na Politechnice Opolskiej

Seminarium na Politechnice Opolskiej

W dniu 26 kwietnia 2017 r. odbyło się dwudzieste czwarte seminarium dla studentów zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie. Spotkanie odbyło się na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej. Celem seminarium była ponownie popularyzacja wiedzy o przemyśle prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce i Europie.

W pierwszej części seminarium, po otwarciu i powitaniu uczestników przez dr inż. Wiesława Barana, dr inż. Arkadiusza Mordaka oraz Józefa Kostrzewskiego - Dyrektora Biura Stowarzyszenia Producentów Betonów rozpoczął się blok prezentacji dotyczący ogólnych zagadnień związanych z prefabrykacją betonową i ABK. W tej części Dyrektor Józef Kostrzewski przedstawił informację o działalności SPB, współpracy z organizacjami europejskimi EAACA, BIBM oraz bieżącymi przedsięwzięciami Stowarzyszenia. Następnie przedstawiciel firmy Fabud WKB - Pan Bronisław Bichalski zaprezentował „Współczesne konstrukcje z elementów prefabrykowanych”. Pan Tomasz Rybarczyk z Grupy Kapitałowej Solbet omówił  „Autoklawizowany beton komórkowy w świetle zrównoważonego rozwoju", natomiast Pan Michał Szymański z Chryso Polska przedstawił "Nowoczesne domieszki chemiczne. Pokonywanie barier w aspekcie produkcji prefabrykatów betonowych". 

W drugiej części seminarium przedstrawiciel firmy H+H Polska - Pan Rafał Malczyk dokonał prezentacji firmy H+H Polska, a Pan Jan Makuszewski zaprezentował "Prefabrykowany parking wielopoziomowy w Kielcach". Następnie przedstawiciel firmy Construsoft - Pan Rafał Krzymowski opówił "Wykorzystanie oprogramowania BIM w prefabrykacji na przykładzie Tekla Structures". Na zakończenie Pan Benedykt Karczewski zaprezentował możliwości firmy Astra.  

W sąsiedztwie auli przygotowana była wystawa, na której eksponowano bannery, plansze, itp. Na stoiskach wyłożone były zeszyty promujące ABK i prefabrykację betonową, publikacje, materiały reklamowe i ulotki poszczególnych przedsiębiorstw. W seminarium uczestniczyło około 110 osób

Galeria