Seminarium na Politechnice Świętokrzyskiej

Seminarium na Politechnice Świętokrzyskiej

W dniu 24 października 20164 r. odbyło się kolejne seminarium dla studentów zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie. Seminarium odbyło się na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Podobnie jak poprzednie seminaria również i to miało na celu popularyzację wiedzy o przemyśle prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce i Europie.

W pierwszej części seminarium, po otwarciu i powitaniu uczestników przez dr hab. inż. Jerzego Wawrzeńczyka prof. PŚk. oraz  Ireneusza Janika – V-ce Prezes Stowarzyszenia Producentów Betonów, Dyrektor Józef Kostrzewski przedstawił informację dotyczącą historii przemysłu prefabrykacji betonowej i ABK w Polsce, działalności SPB i współpracy z organizacjami europejskimi EAACA, BIBM. Następnie przedstawiciel firmy Pekabex - Pan Michał Bors zaprezentował „Współczesne konstrukcje z elementów prefabrykowanych”, a Prezes Ireneusz Janik zaprezentował "Prefabrykowany parking wielopoziomowy w Kielcach".

W drugiej części seminarium przedstrawiciel firmy H+H Polska - Pan Paweł Sanigórski przedstawił „Autoklawizowany beton komórkowy w świetle zrównoważonego rozwoju”, natomiast Pani Anna Spandlowska z Solbet Stalowa Wola dokonała prezentacji firmy. Na zakończenie Pan Michał Szymański z Chryso Polska przedstawił referat nt. „Nowoczesne domieszki chemiczne - pokonywanie barier w aspekcie produkcji prefabrykatów betonowych”.

W sąsiedztwie auli przygotowana była wystawa, na której eksponowano bannery, plansze, itp. Na stoiskach wyłożone były zeszyty promujące ABK i prefabrykację betonową, publikacje, materiały reklamowe i ulotki poszczególnych przedsiębiorstw. W seminarium uczestniczyło około 120 osób

Galeria