Seminarium na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie

Seminarium na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie

13 czerwca 2018 roku odbyło się seminarium na Wydziale Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Uczestniczyło w nim ok 100 osób. Seminarium uroczyście otworzyli dr inż. Jacek Zabielski - Prodziekan ds Rozwoju i Współpracy Wydziału Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM oraz  Józef Kostrzewski - Dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów Betonów. Było to już drugie spotkanie na UWM, adresowane przede wszystkim do nowych roczników studentów. Seminarium podzielone było na dwie części. W pierwszej przedstawiono cztery referaty. Wystąpienie Dyrektora Józefa Kostrzewskiego poświęcone było historii i aktualnym osiągnięciom przemysłu betonów oraz działalności Stowarzyszenia. Współczesne konstrukcje z elementów prefabrykowanych przedstawił Tomasz Chyła z firmy Comfort SA, a Beton komórkowy - nowoczesny materiał o dużych możliwościach - Tomasz Rybarczyk z firmy Solbet. Na zakończenie pierszej części spotkania Michał Skrzypczyński z Chryso Polska zaprezentował nowoczesne domieszki chemiczne stosowane w produckji prefabrykatów betonowych. Druga część seminarium poświęcona była prezentacji firm. Z dużym zainteresowaniem wysłuchano Piotra Gadomskiego z H+H Polska, Jacka Chojnowskiego z Prefbet Śniadowo, Kingi Oleksiak z Gralbet Gralewo oraz Piotra Średzińskiego z Astra Polska. Tradycyjnie seminarium towarzyszyła wystawa, na której eksponowane były zeszysty promujące ABK i prefabrykację betonową oraz katalogi przedsiębiorstw.

Galeria