Seminarium na Uniwersytecie Zielonogórskim

Seminarium na Uniwersytecie Zielonogórskim

8 listopada 2017 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyło się kolejne seminarium dla studentów i przedstawicieli Lubuskiej Okręgowej Izby Budownictwa. Celem tego spotkania była popularyzacja wiedzy o przemyśle prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce i Europie.

Otwarcia i powitania uczestników szkolenia dokonali przedstawiciele Uniwersytetu Zielonogórskiego, Izby Budownictwa i Stowarzyszenia Producentów Betonów w osobach:Marii Mrówczynskiej, Tadeusza Glapy i Jóefa Kostrzewskiego.

W pierwszej części seminarium Dyrektor Józef Kostrzewski przedstawił informację dotyczącą historii przemysłu prefabrykacji betonowej i ABK w Polsce, działalności SPB i współpracy z organizacjami europejskimi. Następnie p. Dawid Nitecki z firmy Pekabex przedstawił „Współczesne konstrukcje z elementów prefabrykowanych " a p. Tomasz Rybarczyk z firmy Solbet zaprezentował „Autoklawizowany beton komórkowy w świetle zrównoważonego rozwoju”. Następnie p. Agnieszka Ostrowska omówiła "Wykorzystanie oprogramowania BIM w prefabrykacji na przykładzie Tekla Structures"

Druga część spotkania poświęcona była prezentacji firm. W tym bloku działalność swoich firm i produkowanych wyrobów zaprezentowali: pp. Paweł Sanigórski z H+H Polska, Tomasz Chyła z Comfortu  oraz Paweł Stankiewicz z Chryso Polska.

W sąsiedztwie auli przygotowana była wystawa, na której eksponowano wyroby, bannery, plansze, itp. Na stoiskach przedsiębiorstw wyłożone były publikacje, materiały reklamowe i ulotki poszczególnych firm. Na stoisku Stowarzyszenia prezentowane były zarówno zeszyty promujące prefabrykację betonową jak i beton komórkowy. W spotkaniu uczestniczyło ok. 70 osób.

Galeria