Seminarium na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Seminarium na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

18 kwietnia 2018 roku odbyło się kolejne spotkanie popularyzujące ABK i prefabrykację betonową na wyższych uczelniach technicznych. Seminarium otworzyli przedstawiciele Politechniki Warszawskiej - Pan Grzegorz Adamczewski i Dziekan Wydziału  - Pan Andrzej Garbacz oraz V-ce Prezes Stowarzyszenia - Pan Piotr Dauksza.

Spotkanie podzielone było na dwie części. W pierwszej dotyczącej ogólnych zagadnień przedstawiono trzy referaty. Wystąpienie V-ce Prezesa SPB - Piotra Daukszy poświęcone było historii i aktualnym osiągnięciom przemysłu oraz działalności Stowarzyszenia. Współczesne konstrukcje z elementów prefabrykowanych przedstawił Przemysław Krysiak z firmy Pekabex, a beton komórkowy - nowoczesny materiał o dużych możliwościach - Tomasz Rybarczyk z firmy Solbet. Na zakończenie pierwszej części spotkania Pan Michał Skrzypczyński z firmy Chryso Polska przedstawił nowoczesne domieszki chemiczne w aspekcie pokonywania barier. Druga część seminarium poświęcona była prezentacji firm. Z dużym zainteresowaniem wysłuchano Pana Jarosława Łakomego z firmy H+H Polska oraz Grzegorza Malca reprezentującego Jordahl & Pfeifer.

Tradycyjnie seminarium towarzyszyła wystawa naktórej eksponowane były katalogi przedsiębiorstw i zeszyty promujące ABK i prefabrykację betonową. W spotkaniu uczestniczyło około 80 słuchaczy zarówno studentów jak i kadry naukowej.

Galeria