Seminarium w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży

Seminarium w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży

27 maja 2017 roku na Wydziale Budownictwa Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży odbyło się 25 seminarium dla studentów. Celem tego spotkania była popularyzacja wiedzy o przemyśle prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce.

Otwarcia i powitania uczestników szkolenia dokonali: Dr inż. Andrzej Borusiewicz – Prodziekan ds. Dydaktyki oraz  Jerzy Michalak – Członek Rady Stowarzyszenia Producentów Betonów.

W pierwszej części seminarium Dyrektor Józef Kostrzewski przedstawił informację dotyczącą działalności SPB i współpracy z organizacjami europejskimi. Następnie p. Jarosław Ruczyński z firmy Gralbet przedstawił „Współczesne konstrukcje z elementów prefabrykowanych " a p. Jacek Chojnowski z firmy Prefbet Śniadowo zaprezentował „Autoklawizowany beton komórkowy w świetle zrównoważonego rozwoju”. Na zakończenie pierwszej części spotkania Prezes Antoni Chojnowski dokonał prezentacji przedstawiającej 25 letni rozwój firmy Prefbet Śniadowo.

Druga część spotkania poświęcona była domieszkom do betonu. W bloku tym działalność swoich firm i produkowanych wyrobów zaprezentowali: pp. Jacek Błoński - Prezes Chryso Polska oraz Benedykt Karczewski - Prezes Astra. Natomiast Pan Jan Makuszewski zaprezentował film dotyczący realizacji pargingowych Fabet Kielce..

W sąsiedztwie auli przygotowana była wystawa, na której eksponowano wyroby, bannery, plansze, itp. Na stoiskach przedsiębiorstw wyłożone były publikacje, materiały reklamowe i ulotki poszczególnych firm. Na stoisku Stowarzyszenia prezentowane były zarówno zeszyty promujące prefabrykację betonową jak i beton komórkowy. W spotkaniu uczestniczyło ok. 100 osób.

Galeria