VI Konferencja "SPB 2019"

VI Konferencja 'SPB 2019'

VI Konferencja Stowarzyszenia Producentów Betonów pt. „Beton komórkowy i prefabrykacja betonowa w nowoczesnym budownictwie” obradowała w dniach 8 – 9 października br. w hotelu Narvil w Serocku.

W konferencji uczestniczyło 359 osób. Frekwencja ta ponownie przerosła nasze oczekiwania. Zaproszenie skierowane głównie do środowiska architektów, projektantów, konstruktorów i wykonawców zostało niezwykle pozytywnie przyjęte podobnie jak dwa lata temu przekroczyliśmy zakładaną liczbę uczestników. Wygłoszonych zostało 12 referatów zamówionych u wybitnych specjalistów z kraju i zagranicy. Dotyczyły one problematyki architektury, projektowania, wykonawstwa oraz badań odnoszących się do branż prefabrykacji betonowej i autoklawizowanego betonu komórkowego. Z niezwykle interesującym referatem wystąpił Prof. Grzegorz Kołodko, który mówił o uwarunkowaniach rozwoju gospodarczego Polski a także o światowej sytuacji w dziedzinie gospodarki. W ocenie uczestników konferencji przeważała zdecydowanie opinia, że dobór referatów został trafnie dopasowany. Spowodowało to, że uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali prezentacji przedstawionych przez autorów podczas konferencji.

Istotną rolę w przygotowaniu i przebiegu konferencji jak zwykle odegrało jej  finansowanie. Formuła naszych konferencji zakłada przyjęcie uczestników na koszt producentów – członków Stowarzyszenia, którzy wskazali współpracujących z nimi architektów, projektantów itp., zapraszając ich na swój koszt na konferencję. Zainteresowanie konferencją spowodowało, że postanowiliśmy również dać możliwość udziału innym chętnych, określając po kosztach opłatę za ich uczestnictwo. Podziękowania należą się sponsorom konferencji. Tytuły te zostały objęte przez 19 członków naszej organizacji oraz 4 podmioty z branży  wiążących materiałów budowlanych. Szczególne podziękowania należą się Sponsorowi Platynowemu konferencji – Grupie Kapitałowej Solbet.

W trakcie konferencji zebrani z zainteresowaniem wysłuchali dyskusji panelowej zatytułowanej:"Dlaczego świat potrzebuje zrównoważonego budownictwa". Aktualność tego tematu i poruszone w nim wątki oraz trafny dobór moderatora i panelistów spowodowały, że uczestnicy konferencji mogli wysłuchać dyskusji dotyczącej najważniejszych obecnie problemów świata.

Konferencji towarzyszyła również wystawa nagrodzinych dyplomowych prac studentów wyższych uczelni w kraju. Sąd konkursowy składający się z przedstawicieli nauki i przemysłu dokonał oceny tych prac i dziewięciu najlepszych studentów podczas konferencji zostało wyróżnionych pieniężnymi nagrodami ufundowanymi przez SPB. Promotorzy tych prac otrzymali okolicznościowe dyplomy. Był to niezwykle miły akcent, dobrze przyjęty przez studentów, którzy mieli okazję uczestniczyć w konferencji.

W związku z Jubileuszem 25-lecia Stowarzyszenia Producentów Betonów została zorganizowana sesja Jubileuszowa, którą uświetnił występ światowej sławy tenora Wiesława Ochmana.

Podsumowując konferencję, Prezes Stowarzyszenia Ryszard Zając, stwierdził, że konferencja została bardzo dobrze przygotowana zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym. Wzbudziła zainteresowanie i została pozytywnie oceniona przez uczestników. Sukces tej konferencji zobowiązuje do kontynuacji i zapowiedział kolejną, VII konferencję za dwa lata, w tym samym miejscu.

Zakładamy, że w grudniu uczestnicy konferencji  otrzymają wydane  w formie monografii materiały pokonferencyjne, w której zaprezentowane zostaną wszystkie wygłoszone i nadesłane referaty. Dokonane zostanie podsumowanie konferencji oraz przedstawimy serwis zdjęciowy z jej przebiegu.

Komitet Organizacyjny konferencji dziękuje uczestnikom za współpracę w przygotowaniu oraz aktywny udział w konferencji.

Krótka relacja: https://builderpolska.pl/2019/11/08/vi-konferencja-spb-2019-relacja-z-wydarzenia/ 

Wywiady:

https://builderpolska.pl/2019/11/04/vi-konferencja-spb-2019-ryszard-zajac-prezes-stowarzyszenie-producentow-betonow/

https://builderpolska.pl/2019/11/04/vi-konferencja-spb-2019-jozef-kostrzewski-stowarzyszenie-producentow-betonow-czesc-1/

https://builderpolska.pl/2019/11/12/vi-konferencja-spb-2019-przemyslaw-borek-pekabex-bet-sa/

https://builderpolska.pl/2019/11/18/vi-konferencja-spb-2019-jos-cox-europejskie-stowarzyszenie-abk/

https://builderpolska.pl/2019/11/18/vi-konferencja-spb-2019-prof-jan-slyk-politechnika-warszawska/

https://builderpolska.pl/2019/11/06/vi-konferencja-spb-2019-zbigniew-mackow-mackow-pracownia-projektowa/

https://builderpolska.pl/2019/11/19/vi-konferencja-spb-2019-tomasz-rybarczyk-solbet/

https://builderpolska.pl/2019/11/18/vi-konferencja-spb-2019-piotr-harassek-xella-polska/

https://www.youtube.com/watch?v=hcJQF31FB5k

 

Za Komitet Organizacyjny:

Józef M. Kostrzewski – Przewodniczący

Anna Głębocka – Członek Komitetu