Warsztaty Projektowe BIM - Podsumowanie

Warsztaty Projektowe BIM - Podsumowanie

Trzydniowy Maraton BIM organizowany wspólnie z Builder dobiegł końca. Celem konkursu była edukacja oraz współpraca architektoniczno - inżynierska studentów wyższych uczelni technicznych.

Kapituła w składzie:

Oskar Grąbczewski - Architekt - Przewodniczący Kapituły
Członkowie:
Grzegorz Bajek - Prezes Stowarzyszenia Producentów Betonów, Prezes Zarządu Goldbeck Sp. z o.o.
Przemysław Borek - V-ce Prezes Stowarzyszenia Producentów Betonów, Prezes Zarządu Pekabex Bet
Danuta Burzyńska - Redaktor Naczelna „Builder” 
Piotr Dauksza - V-ce Prezes Stowarzyszenia Producentów Betonów, Prezes Zarządu H+H Polska Sp. z o.o.
Klaudiusz Fross - Dr hab. inż. Architekt P.Śl.
Jerzy Grochulski - Dr inż. architekt, Prodziekan ds. Ogólnych PW, Prezes SARP 
Marcin Grzelewski - Architekt
Józef Kostrzewski - Dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów Betonów
Paweł Przybyłowicz - Mgr inż. architekt PW, WSC Witold Szymanik i S-ka sp. z o.o. 

dokonała oceny prac, przyznała nagrodę Grand Prix i wyłoniła pozostałych laureatów konkursu.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Konferencji "SPB 2022" w dniu 11 października br. w hotelu Narvil w Serocku k/Warszawy.

W maratonie wzięło udział 10 czteroosobowych zespołów wraz z opiekunami z uczelni. Wszystkim dziękujemy za udział i zaangażowanie.

Galeria