XIV Walny Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy

XIV Walny Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy

XIV Walny Zjazd odbył się w dniu 13 czerwca 2017 roku w hotelu Puławska Residence w Warszawie. Podczas spotkania Prezes Ryszard Zając przedstawił sprawozdanie za okres upływającej kadencji, natomiast Dyrektor Józef Kostrzewski przedstawił prezentację dotyczącą stanu zaawansowania prac związanych z przygotowaniem Konferencji "SPB 2017".

Dokonano wyboru władz Stowarzyszenia w składzie:

Prezydium Rady:

Ryszard Zając - Prezes Stowarzyszenia

Przemysław Borek - V-Ce Prezes Stowarzyszenia

Piotr Dauksza - V-ce Prezes Stowarzyszenia

 

Rada SPB:

Ryszard Zając - Prezes Stowarzyszenia

Przemysław Borek - V-Ce Prezes Stowarzyszenia

Piotr Dauksza - V-ce Prezes Stowarzyszenia

Jacek Błoński - członek

Marek Grolik - członek

Krzysztof Janczura - członek

Ireneusz Janik - członek

Marcin Landmann - członek

Hubert Małecki - członek

Marek Małecki - członek

Jerzy Michalak - członek

Henryk Teus - członek

Henryk Wójtowicz - członek

 

Komisja Rewizyjna:

Izabela Karwacka

Andrzej Kasiorkiewicz

Jan Makuszewski

Łukasz Małecki

Stanisław Petrykowski

Michał Skrzypczyński

Andrzej Strzeliński

 

Podczas Zjazdu podjętych zostało sześć uchwał, jak również nadano tytuł Członka Honorowego Stowarzyszenia Panu Jackowi Kosim.

Galeria