Zeszyt 5 „Prefabrykacja – jakość, trwałość, różnorodność. Beton w architekturze”.

Zeszyt  5 „Prefabrykacja – jakość, trwałość, różnorodność. Beton w architekturze”.

W październiku 2017 roku wydany został Zeszyt  5 „Prefabrykacja – jakość, trwałość, różnorodność. Beton w architekturze”. W opracowaniu przedstawione zostały obiekty, w których szerokie zastosowanie ma beton architektoniczny. Zeszyt adresowany jest głównie do projektantów, architektów, inżynierów i wykonawców jako źródło wiedzy i warsztat pracy o stosowaniu nowoczesnej prefabrykacji betonowej w różnych rodzajach budownictwa. Może również stanowić uzupełnienie wiedzy studentów i uczniów  średnich szkół zawodowych kształcących w zakresie budownictwa.