Zgromadzenie Sekcji ABK 16 - 17.06.2016 Trutnov

Zgromadzenie Sekcji ABK 16 - 17.06.2016 Trutnov

W dniach 16 – 17 czerwca br. w Trutnovie odbyło się Zgromadzenie Sekcji Betonów Komórkowych Stowarzyszenia Producentów Betonów. Gospodarzem spotkania był Miro Peteja Prezes Porfix Słowacja.

W pierwszym dniu spotkania uczestnicy Zgromadzenia przybyli do firmy Porfix, gdzie zostali powitani przez Pana Mira Peteja, wysłuchali krótkiej informacji nt. zakładu oraz zapoznali się z procesem technologicznym, wyposażeniem i dokonanymi w zakładzie modernizacjami.

W drugim dniu spotkania odbyło się otwarte posiedzenie Rady Sekcji Betonów Komórkowych z udziałem wszystkich uczestników Zgromadzenia, podczas którego omówiono m.in.: stan zaawansowania prac dotyczących wydania Zeszytu 3.1 – „Fizyka budowli” i 3.2. „Katalog mostków cieplnych”, Konferencję Stowarzyszenia 2017, udział Stowarzyszenia w Konferencji Krynickiej oraz Dniach Betonu, seminaria na wyższych uczelniach technicznych, powrót do Stowarzyszenia firmy Xella, spotkanie z Ministrem Budownictwa oraz prezentację firmy Benda Lutz. W Zgromadzeniu uczestniczyło 28 osób.

Galeria