Zgromadzenie Sekcji ABK - 24 -25.05.2018 Reda

Zgromadzenie Sekcji ABK - 24 -25.05.2018 Reda

W dniach 24 – 25 maja br. w Redzie odbyło się Zgromadzenie Sekcji Betonów Komórkowych Stowarzyszenia Producentów Betonów. Gospodarzem spotkania był Piotr Dauksza Prezes H + H Polska.

Podczas spotkania odbyło się otwarte posiedzenie Rady Sekcji Betonów Komórkowych z udziałem wszystkich uczestników Zgromadzenia, podczas którego omówiono m.in.: założenia programowe i organizacyjne Konferencji "SPB 2019", promocję ABK w mediach elektronicznych, działalność EAACA, wydawnictwo dotyczące ABK. Po zakończeniu obrad uczestnicy Zgromadzenia przybyli do zakładu H+H o Reda, gdzie zostali powitani przez Pana Piotra Daukszę i Wojciecha Zdziechowskiego, wysłuchali krótkiej informacji nt. zakładu oraz zapoznali się z procesem technologicznym, wyposażeniem i dokonanymi w zakładzie modernizacjami. W Zgromadzeniu uczestniczyły 23 osoby. 

 

Galeria