Zgromadzenie Sekcji Betonów

Zgromadzenie Sekcji Betonów

W dniu 7 czerwca 2018 roku w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Sekcji Betonów  Stowarzyszenia Producentów Betonów. 

Podczas spotkania odbyło się otwarte posiedzenie Rady Sekcji Betonów, podczas którego omówiono m.in.: założenia programowe i organizacyjne Konferencji "SPB 2019", Prezes Przemysław Borek przedstawił przykłady wyliczeń dotyczczących budownictwa z prefabrykatów betonowych, właściciel firmy Ciepiela Technology Promotion - Pan Andrzej Ciepiela dokonał przezentacji firmy.  W Zgromadzeniu uczestniczyło 11 osób. 

 

Galeria